Enter Title

Văn phòng khoa

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

CN. Nguyễn Thị Lịch

Trợ lý vật tư- Quản trị mạng

ntlich@vnua.edu.vn

2

ThS. Phạm Bích Tuấn

Trợ lý tổ chức - Văn phòng

pbtuan@vnua.edu.vn

3

ThS. Trần Thị Lệ Hà

Trợ lý SĐH và hợp tác QT

ttlha@vnua.edu.vn

4

ThS.Nguyễn Đức Hùng

Trợ lý đào tạo Đại học

trolydaotao.qldd@gmail.com


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ