Enter Title

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP

TT

Họ và tên giảng viên

Bộ môn

GVCN lớp

Điện thoại

Khóa 61

 

 

 

1

Nguyễn Thị Giang

Tài nguyên nước

K61KTTTN

0989 851 561

2

Luyện Hữu Cử

Khoa học đất

K61KHĐA

0936 362 628

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Quản lý đất đai

K61QLĐĐA

0982 420 081

4

Quyền Thị Lan Phương

Quy hoạch đất

K61QLĐĐB

0902 281 206

5

Đỗ Văn Nhạ

Quy hoạch đất

K61QLĐĐC

0353 383 368

Khóa 62

 

 

 

6

Nguyễn Đình Trung

Trắc địa Bản đồ

K62QLĐĐA

0963 962 286

7

Nguyễn Đức Thuận

Hệ thống TT đất

K62QLĐĐB

0973 117 180

8

Phan Thị Thanh Huyền

Quản lý đất đai

K62BĐS

0988 083 673

Khóa 63

 

 

 

9

Đoàn Thanh Thủy

Hệ thống TT đất

K63QLĐĐA

0967 299 907

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trắc địa Bản đồ

K63QLĐĐB

0961 483 688

             11 Vũ Thanh Biển   Quản lý đất đai K63QLBĐS   0973 367 356
 Khóa 64      
              12 Nguyễn Quang Huy   Quy hoạch đất K64QLĐĐ A   0774 277 242
             13 Vũ Thị Xuân   Tài nguyên nước K64QLTNA   0387 113 422

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ