Sáng ngày 2/12/2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thanh Quế chuyên ngành Quản lý đất đai, mã số 9 85 01 03, với đề tài  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất rừng dựa và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình., dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Phương Nam và TS. Nguyễn Nghĩa Biên.

Đến dự buỗi lễ có GS.TS Phạm Văn Cường– Phó GĐ học viện, các thành viên trong hội đồng đánh giá luận án; giảng viên hướng dẫn, cán bộ, giảng viên khoa quản lý đất đai cùng bạn bè, người thân, đại diện cơ quan công tác của nghiên cứu sinh.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Đức Viên Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh Phạm Thanh Quế

Luận án của NCS Phạm Thanh Quế tập trung nghiên cứu những đặc điểm cơ bản về tự nhiên, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến việc sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Nghiên cứu thực trạng việc quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng động tại tỉnh Hoà Bình; đánh giá kết quả hoạt động quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng; đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng; từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, NCS đã xác định được 29 yếu tố thuộc 4 nhóm yếu tố có ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Các nhóm yếu tố gồm: Nhóm yếu tố những quy định của pháp luật; nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng; nhóm yếu tố về điều kiện kinh tế và nhóm yếu tố về xã hội. Bằng việc áp dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA), nghiên cứu đã xác định được nhóm yếu tố những quy định pháp luật có ảnh hưởng lớn nhất (33,44%); sau đó đến nhóm yếu tố tự nhiên, cơ sở hạ tầng (32,27%), tiếp đến là nhóm yếu tố xã hội (25,13%) và ảnh hưởng ít nhất là nhóm yếu tố điều kiện kinh tế (9,16%).

Về mặt khoa học, luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thanh Quế đã hệ thống hóa và bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng. Xác định và đánh giá được mức độ các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng, trong đó nhóm yếu tố quy định của pháp luật có ảnh hưởng lớn nhất.

Về ý nghĩa thực tiễn luận án đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng và đề xuất các giải pháp khắc phục để quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được hoàn thiện hơn;

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho những nhà khoa học, nhà quản lý, người học và những người khác quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, các giải pháp được đề xuất trong luận án có thể để các địa phương khác trên cả nước tham khảo, áp dụng nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS.TS Trần Đức Viên thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Phạm Thanh Quế đã bảo vệ thành công luận án.

leftcenterrightdel
 NCS chụp ảnh cùng tập các thành viên HĐ đánh giá luận án

 

leftcenterrightdel
 NCS chụp ảnh cùng GVHD và tập thể  GV Bộ môn Quản lý NCS