Sáng ngày 6/10/2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Lực, chuyên ngành Quản lý đất đai, mã số 9 85 01 03, với đề tài Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng sản xuất hàng hóa., dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Cao Việt Hà.

Đến dự buỗi lễ có GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó GĐ Học viện, các thành viên trong hội đồng đánh giá luận án; giảng viên hướng dẫn, cán bộ, giảng viên khoa quản lý đất đai cùng bạn bè, người thân, đại diện cơ quan công tác của nghiên cứu sinh.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Đức Viên Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Lực

Luận án nghiên cứu hướng sử dụng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa cho huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La. Nội dung nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Mai Sơn; xác định các loại sử dụng đất có triển vọng phát triển sản xuất nông sản hàng hóa, đánh giá hiệu quả của các loại sử dụng đất này; đánh giá 05 mô hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hóa là ngô, cà phê chè, mía, nhãn và sắn để tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất phục vụ sản xuất nông sản hàng hóa; đánh giá thích hợp đất đai cho 5 LUT hàng hóa (Ngô hè, cà phê chè, mía, sắn, cây ăn quả); đề xuất các giải pháp nhằm phát triển 5 LUT hàng hóa ở Mai Sơn đến năm 2025.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ 

 Đề tài đã xác định được 5 LUT hàng hóa cho huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là: LUT cà phê chè (Coffea arabica), LUT cây ăn quả (nhãn, cây xoài), LUT ngô hè, LUT mía và LUT sắn. Trên cơ sở đánh giá thích hợp đất đai và các điều kiện sản xuất đã xác định được diện tích phát triển các LUT này đến năm 2025 như sau: LUT cà phê chè 10.000 ha; LUT cây ăn quả 14.000 ha cả trồng thuần và trồng xen với cà phê (nhãn 3.000 ha, xoài 4.000 ha), LUT ngô hè 12.400 ha, LUT mía 6.000 ha và LUT sắn 3.200 ha.

Đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Lực được Hội đồng đánh giá cao, đây là đề tài vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn.  Luận án đã góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái cho vùng đồi núi phía Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung các cơ sở dữ liệu về đất đai (dữ liệu về đất, tiềm năng đất đai, khả năng thích hợp với một số cây trồng hàng hóa trọng điểm) phục vụ cho quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất của huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La. Đây cũng là cơ sở để định hướng phát triển sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng mục tiêu tăng trưởng ổn định cho huyện. Các nghiên cứu này cũng có giá trị tham khảo cho một số vùng có điều kiện tương tự như Mai Sơn.

leftcenterrightdel
  NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên HĐ chấm luận án và GVHD