HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58/KH-QLDD

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2020

 

KỊCH BẢN

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Kính gửi: Toàn thể CBVC, chủ nhiệm dự án, đề tài thuộc khoa Quản lý đất đai.

 

Triển khai kế hoạch số 1268/HVN-YT ngày 06/8/2020 của Ban Giám đốc Học viện về việc phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới, khoa Quản lý đất đai đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và đảm bảo kế hoạch hoạt động của khoa như sau:

1.     Mục tiêu:

Tuyên truyền phòng tránh dịch bênh: Giám sát, phát hiện sớm trường hợp nhiễm Covid 19, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do dịch bệnh gây ra

2. Kế hoạch thực hiện:

2.1. Kế hoạch chung

Thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời thông báo, triển khai tới các các bộ, nhân viên thuộc khoa. Đặc biệt chú trọng các vấn đề sau:

Quán triệt CBVC, người lao động và người học trở về từ đi qua vùng dịch Bộ Y tế đã công bố, đặc biệt là Đà Nẵng và Quảng Nam từ tháng 7/2020 đến nay nếu chưa đủ 14 ngày cần khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn và báo cáo với lãnh đạo đơn vị mình, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tính từ ngày trở về từ vùng dịch và theo dõi sức khỏe.

CBVC, người lao động đi làm phải thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn đúng qui định.

+ CBVC, chủ nhiệm các đề tài dự án chủ động bố trí lịch làm việc, phân thành các nhóm nhỏ, với số lượng đảm bảo khoảng cách y tế theo qui định.

+ CBVC bố trí dọn vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng làm việc, phòng thực hành và phòng thực tập.

+ Tất cả bồn rửa tay trong phòng làm việc, nhà vệ sinh, phòng thực tập, thực hành đều được bố trí xà phòng diệt khuẩn.

+ Thường xuyên vệ sinh phòng làm việc, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

+ Yêu cầu cán bộ nhân viên phải khai báo y tế nếu có vấn đề về tình trạng sức khỏe hoặc có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19.

2.2. Công tác triển khai nhiệm vụ KHCN, các đề tài, dự án tại các địa phương

+ Tổ chức các Hội thảo tại các địa phương: Hoãn tổ chức đến khi hết dịch.

+ Các seminar chuyên môn: Tổ chức online.

+ Các đề tài các cấp: Xin gia hạn nghiệm thu. Nếu đã hoàn thành, xin được tổ chức hội đồng đánh giá online.

+ Các đề tài dự án có điều tra tại địa phương: Cần phải liên hệ chặt chẽ với các địa phương, tuân thủ đúng các quy định của địa phương về phòng chống dịch Covid 19.

+ Các chủ nhiệm đề tài, dự án phải có phương án cho các dự án cụ thể và địa phương cụ thể của mình.

+ Đề tài các cấp nếu có ảnh hưởng sẽ báo cáo Học viện và cấp quản lý.

2.3. Kế hoạch đối với sinh viên của khoa

+ Thường xuyên cập nhật tình hình, theo dõi sức khỏe thường xuyên, phải khai báo y tế nếu có vấn đề về tình trạng sức khỏe hoặc có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19.

+ Các sinh viên đang làm thực tập tốt nghiệp nếu có khó khăn phải báo cáo với khoa để có phương án giải quyết.

+ Đối với các lưu học sinh của khoa thì ngoài thời gian lên lớp không được đi đâu xa nên ở ký túc xá. Trường hợp nào về nước trước khi có dịch nay sang phải cách ly theo quy định của Việt Nam và hết thời gian cách ly về Học viện phải báo cáo với khoa để được theo dõi, quản lý.

+ Nếu dịch bệnh kéo dài khoa sẽ xin kéo dài cho các sinh viên hết thời hạn trong trường vì dịch bệnh mà làm ảnh hưởng đến tiến độ trả nợ các môn học của các em.

+ Khi vào phòng thi sinh viên bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, khi đi kiểm tra giấy tờ thì các thầy/cô yêu cầu sinh viên kéo khẩu trang xuống 01 phút để đối chiếu. Trong phòng thi các thầy/cô thực hiện đúng giãn cách tối đa có thể.

+ Nếu dịch diễn biến phức tạp, khoa sẽ lùi lịch thực tập giáo trình tại địa phương xuống học kỳ II năm học 2020 - 2021 và thay thế bằng khóa luận tốt nghiệp.

+ Chuẩn bị trường hợp xấu nhất là cho các em sinh viên thi online nếu Học viện yêu cầu, vì vậy các Bộ môn chủ động chuẩn bị cho việc xây dựng đề thi online để kịp đáp ứng yêu cầu nếu dịch bệnh xảy ra phức tạp.

+ Các lớp đặc biệt phải tổ chức học online.

2.4. TÌNH HUỐNG 1: Nếu phát hiện ca nghi nhiễm

+ Trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm, khoa báo ngay tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của Học viện để có biện pháp phối hợp.

+ Đồng thời lập danh sách theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm trong vòng 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng gửi Trạm y tế. Yêu cầu những người này tự cách ly, hạn chế đi lại và tiếp xúc gần với những người xung quanh, không đến những nơi đông người. Tư vấn cho những người tiếp xúc gần những dấu hiệu của bệnh và các biện pháp phòng chống, tự theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm các dấu hiệu nghi bệnh, cung cấp số điện thoại để họ gọi khi cần.

+ Khử khuẩn tại nơi làm việc, học tập của ca nghi nhiễm.

+ Thông báo về ca nghi nhiễm tới nơi người đó sinh sống, học tập và làm việc nhằm giúp những người liên quan chủ động theo dõi sức khỏe, thông báo y tế địa phương khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh.

2.5. TÌNH HUỐNG 2: Phát hiện ca bệnh trong cán bộ của khoa

+ Phối hợp với Trạm y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Học viện để tổ chức khoanh vùng, xử lý bằng các biện pháp y tế theo qui định.

+ Tiếp tục phổ biến tuyên truyền cho CBVC và các chủ nhiệm đề tài dự án về công tác phòng chống dịch, không gây hoang mang ảnh hưởng tới tư tưởng cán bộ.

+ Thông báo cán bộ, giảng viên và nhân viên và làm việc trực tuyến.

3. KẾT LUẬN:

Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, đề nghị CBVC và người lao động trong khoa chấp hành tốt kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm khoa (để b/c);

- CBVC, người lao động, người học (để t/h);

- Lưu VPK; PBT(3).

 

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

Đã ký

 

Trần Trọng Phương