Vào lúc 19h00 ngày 05 tháng 10 năm 2019, tại giảng đường T-02, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, BCH Liên Chi đoàn khoa Quản lý đất đai long trọng tổ chức “HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2017-2019”

 Đến dự với Hội nghị, có sự hiện diện của ThS. Nguyễn Trọng Tuynh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, TS. Phạm Quý Giang - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện, PGS.TS. Trần Trọng Phương - Phó Bí thư Chi uỷ, Phó Trưởng khoa Quản lý đất đai,ThS. Nguyễn Đức Thuận - Bí thư Liên Chi đoàn khoa Quản lý đất đai cùng với các đ/c là UVBCH qua các thời kỳ, các đ/c BCH Liên Chi hội, đội Thanh niên tình nguyện, các đ/c BCH LCĐ khoa bạn và các bạn sinh viên khoa Quản lý đất đai.

Tại hội nghị, thay mặt BCH LCĐ đương nhiệm, thầy Nguyễn Đức Thuận - Bí thư LCĐ Khoa đã lên Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019. Hội nghị tiến hành kiện toàn nhân sự BCH LCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2019, như sau:

1, Vũ Thanh Biển - Bí thư LCĐ

2, Nguyễn Đức Thuận- Phó bí thư LCĐ

3, Vũ Thị Thùy Anh - Phó bí thư LCĐ

4, Trần Nam Thế- UV BCH LCĐ

5, Lê Thị Thùy Dung- UV BCH LCĐ

6, Ngô Đức Độ - UV BCH LCĐ

7, Nguyễn Thị Huyền Trang - UV BCH LCĐ

8, Bùi Hoàng Lan Hương - UV BCH LCĐ

9, Nguyễn Thị Hạnh - UV BCH LCĐ

10, Nguyễn Tiến Anh - UV BCH LCĐ

11, Nguyễn Khánh Duy - UV BCH LCĐ

12, Nguyễn Thu Thảo - UV BCH LCĐ

13, Vũ Thị Thu Thủy - UV BCH LCĐ

14, Lê Thu Phương - UV BCH LCĐ

15, Đới Sỹ Đức - UV BCH LCĐ

16, Đồng Thị Phương- CTV BCH LCĐ

 

Đoàn Chủ tịch và Thư ký điều hành Hội nghị

Đoàn Chủ tịch và Thư ký điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, thầy ThS. Nguyễn Trọng Tuynh đã phát biểu chỉ đạo khen thưởng về những thành tích đạt được của BCH trong năm học 2018 - 2019, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho BCH LCĐ năm học 2019 - 2020 để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác Đoàn của khoa cũng như Học viện trong thời gian tới.

Đ/c ThS. Nguyễn Trọng Tuynh phát biểu chỉ đạo

 ThS. Nguyễn Trọng Tuynh phát biểu chỉ đạo

Đến dự với Hội nghị, thầy PGS.TS. Trần Trọng Phương phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho BCH mới, đồng thời khích lệ động viên các đồng chí trong BCH mới tiếp tục phát huy, đẩy mạnh truyền thống, phát triển mạnh hơn nữa về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa.

Thầy PGS.TS. Trần Trọng Phương phát biểu chỉ đạo
PGS.TS. Trần Trọng Phương phát biểu chỉ đạo 

Cuối cùng, thay mặt cho BCH LCĐ khoa QLDD, thầy ThS. Vũ Thanh Biển - Tân Bí thư LCĐ khoa QLDD xin hứa luôn cố gắng phát huy, đẩy mạnh, phát triển hơn nữa về công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên trong năm học 2019-2020, năm học sau tốt hơn năm học trước.

Tập thể BCH LCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019

Tập thể BCH LCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019

Bí thư LCĐ – Vũ Thanh Biển