Thực hiện Thông báo số 337/TB-HVN ngày 13/3/2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid 19, vào ngày 16,17/3/2020 tại các Bộ môn trong khoa Quản lý đất đai đã tổ chức buổi tập huấn phần mềm Microsoft Teams chuẩn bị cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến, thực hiện kế hoạch năm học 2019- 2020 trong bối cảnh dịch bệnh dịch virus corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp.

Các buổi tập huấn ở cấp Bộ môn được tổ chức sau khi đã được giảng viên của Khoa CNTT và Trung tâm tin học hướng dẫn cụ thể. Thầy cô trong các Bộ môn tham gia tập huấn đầy đủ, tích cực và có hiệu quả. Tại buổi tập huấn các giảng viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tìm hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng phương pháp giảng dạy trực tuyến. Đây cũng là cơ hội để các thầy cô trong Khoa nâng cao kiến thức kỹ năng về công nghệ thông tin ứng dụng vào trong giảng dạy thời đại 4.0.

Giảng viên tham gia buổi tập huấn tại các Bộ môn

Đến nay, đội ngũ giảng viên của Khoa Quản lý đất đai đã sẵn sàng cho việc giảng dạy trực tuyến, giúp các bạn sinh viên ở nhà vẫn hoàn toàn học được như trên lớp, nghe được lời thầy cô giảng. Mong rằng trong thời gian học tập online phòng, tránh dịch bệnh các bạn sinh viên có ý thức học tập nghiêm túc để có được kết quả học tốt nhất.