Căn cứ kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp kỳ I năm học 2019-2020, khoa Quản lý đất đai tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên như sau:

        Thời gian: Ngày 26/12/2019 (Thứ năm)

(sáng từ 7h30’ - 11h30’, chiều từ 13h30’-17h30’)

       Địa điểm: Khoa Quản lý đất đai (Có danh sách tiểu ban kèm theo )

        Tiểu ban 1: Bộ môn Trắc địa bản đồ

        Tiểu ban 2: Bộ môn Quản lý đất đai

        Tiểu ban 3: Bộ môn Khoa học Đất

Yêu cầu:

- Sinh viên cần chuẩn bị 03 báo cáo tóm tắt (bản giấy)  

- Sinh viên trình bày trước hội đồng bằng powerpoint, thời gian trình bày không quá 20 phút.

- Kết quả đề tài có sản phẩm là bản đồ thì bản đồ phải được in trên khổ giấy A0.

Vậy Khoa Quản lý đất đai thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện!

 

KT TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

PGS.TS. Trần Quốc Vinh