Kính gửi: Các lớp sinh viên thuộc khoa Quản lý đất đai

           

Ngày 03/12/2020 ( Thứ 5) từ 18h  Ban chủ nhiệm khoa Quản lý đất đai tổ chức lễ tổng kết năm học 2019 - 2020 tại Giảng đường 207- Nguyễn Đăng. Vậy Ban chủ nhiệm khoa thông báo tới toàn thể sinh viên trong Khoa được biết.

Nội dung chương trình và thành phần tham dự như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

(Ngày 03/12/2019)

Người phụ trách

1

Văn nghệ chào mừng

18h30-19h00

ThS. Vũ Thanh Biển

2

Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu

19h00-19h10

ThS. Phạm Bích Tuấn

3

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020

19h10-19h40

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

4

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến chỉ đạo

19h40-19h50

Lãnh đạo Ban CTCC&CTSV

5

Công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng

20h00-20h20

ThS. Phạm Bích Tuấn

6

Phát động sinh viên tham gia NCKH

20h20-20h30

PGS.TS. Trần Trọng Phương

7

Giải đáp những thắc mắc, đối thoại với sinh viên, trả lời…

20h30-20h50

PGS.TS. Cao Việt Hà

8

Phát biểu của đại diện sinh viên khoa QLĐĐ

20h50-20h55

Đại diện sinh viên:

9

Phát động thi đua năm học 2019-2020

20h55-21h05

PGS.TS. Cao Việt Hà

 

11

Bế mạc

21h05-21h10

ThS. Phạm Bích Tuấn

 

Cho sinh viên được khen thưởng ký nhận tiền

 

ThS. Nguyễn Đức Hùng

THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đội tình nguyện của khoa đảm bảo an ninh, trật tự.

2. Thành phần tham dự của các lớp: Toàn thể sinh viên các lớp thuộc Khoa Quản lý đất đai.

 Chú ý: Khoa chỉ phát phần thưởng cho các sinh viên có mặt trong buổi tổng kết (Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng kèm theo ). Các lớp, tập thể, sinh viên kiểm tra danh sách khen thưởng xem có gì sai sót.

Mọi thắc mắc liên hệ Phạm Bích Tuấn  SĐT: 0985 081 434

3. Khách mời: Đại diện BGĐ, Ban CTCT&CTSV.

4. Thành phần bắt buộc:

- BCN khoa, Chi đoàn cán bộ giảng dạy và các thầy/cô là giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp.

- Kính mời quý thầy/cô trong khoa quan tâm đến dự…

Vậy đề nghị quý thầy, cô và sinh viên các lớp thuộc khoa nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Cao Việt Hà