Kính gửi: Các lớp sinh viên thuộc khoa Quản lý đất đai           

    Ngày 24/10/2019 (Tối thứ 5) Ban chủ nhiệm khoa Quản lý đất đai tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 - 2019 tại Giảng đường 207- Nguyễn Đăng. Vậy Ban chủ nhiệm khoa thông báo tới toàn thể sinh viên trong khoa được biết.

    Nội dung chương trình và thành phần tham dự như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

(Ngày 24/10/2019)

Người phụ trách

1

Văn nghệ chào mừng

18h30-19h00

ThS. Nguyễn Đức Thuận

2

Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu

19h00-19h10

ThS. Phạm Bích Tuấn

3

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

19h10-19h40

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

4

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến chỉ đạo

19h40-19h50

Ban CTCC&CTSV

5

Công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng

19h50-20h20

ThS. Phạm Bích Tuấn

6

Phát biểu của đại diện sinh viên khoa QLĐĐ

20h20-20h30

Đại diện sinh viên:

Đồng Thị Phương K63QLDDB

7

Phát động thi đua năm học 2018-2019

20h30-20h40

PGS.TS. Cao Việt Hà 

8

Bế mạc

20h40-20h45

ThS. Phạm Bích Tuấn

9

Cho sinh viên được khen thưởng ký nhận tiền

 

ThS. Nguyễn Đức Hùng

THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đội tình nguyện của khoa đảm bảo an ninh, trật tự.

2. Thành phần tham dự của các lớp: Toàn thể sinh viên các lớp thuộc Khoa Quản lý đất đai.

 Chú ý: Khoa chỉ phát phần thưởng cho các sinh viên có mặt trong buổi tổng kết 

+ Danh sách tập thể.

+ Danh sách cá nhân.

Các lớp, sinh viên kiểm tra danh sách khen thưởng, mọi thắc mắc liên hệ Phạm Bích Tuấn SĐT: 0985 081 434

3. Khách mời:

- Đại diện BGĐ, Ban CTCT&CTSV.

- BCN khoa, Trưởng bộ môn hoặc phó các bộ môn, Chi đoàn cán bộ giảng dạy và các thầy cô quan tâm đến dự.

     Vậy đề nghị quý thầy, cô và sinh viên các lớp thuộc khoa nghiêm túc thực hiện./.

                                                         TRƯỞNG KHOA

                                                                (đã ký)

                                                    PGS.TS. Cao Việt Hà