Căn cứ Biên bản ghi nhớ (MOU) ký ngày 17/01/2019 giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH ESRI Việt Nam.

Khoa Quản lý đất đai thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của VNUA như sau:

1.ESRI Việt Nam đã chuyển giao 1000 licenses phần mềm ArcGIS Pro cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Các cán bộ, giảng viên và sinh viên có nhu cầu cài đặt phần mềm có bản quyền liên hệ với Bộ môn Hệ thống thống tin đất đai, khoa Quản lý đất đai (cô Ngọc sđt: 0972914717)

2.Tiếp nối thành công của 2 khóa đào tạo trước, được tổ chức hồi tháng 5/2019, Esri Việt Nam phối hợp với Khoa Quản lý đất đai tổ chức tiếp các khóa đào tạo GIS cơ bản và nâng cao cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của VNUA như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

Người giảng

1

Khóa 3: Chia sẻ nội dung với ArcGIS Pro

14-15/1/2020

ESRI Việt nam

2

Khóa 4: Cấu hình và sử dụng các ứng dụng sẵn có (Ready-to-use apps) với nền tảng ArcGIS

16-17/1/2020

ESRI Việt nam

Vậy Khoa Quản lý đất đai thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Học viện được biết.

            Địa điểm học: Khoa Quản lý đất đai,  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đăng ký tham dự:

- Thời gian: trước 11h ngày thứ 2 (13/01/2020)

- Đăng ký với PGS.TS. Lê Thị Giang, Khoa Quản lý đất đai , Sđt: 0906190175

Email: lethigiang@vnua.edu.vn

                                         

                                        PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                     (đã ký)

                                      PGS.TS. TRẦN QUỐC VINH