Khoa Quản lý đất đai thông báo thời gian tổ chức buổi gặp mặt tân sinh viên K65 như sau:

Thời gian: 18h ngày 15/10/2020 (thứ 5)

Địa điểm : Hội trường C - Nhà Hành chính

Thành phần: BCN Khoa, các thầy cô trợ lý, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên các lớp K65 khoa QLĐ Đ

Yêu cầu các thầy (cô) và toàn thể sinh viên K65 đến dự đông đủ và đúng giờ

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                      PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                       PGS.TS. Trần Quốc Vinh