Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về “Ngày khoa học Đức” - German Science Day do Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Liên bang Đức (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) cùng Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức như sau:

Thời gian: ngày 30 tháng 10 năm 2019 (từ 8h00 đến 13h00)

Địa điểm: Khách sạn Pan-Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

Chương trình chi tiết của sự kiện có thể xem tại đây: https://bit.ly/32LA8xd.

Đối tượng tham dự: Các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm mời dự

Để đăng ký tham dự xin vui lòng cung cấp thông tin tại trang sau: https://de.surveymonkey.com/r/GermanScienceDay19

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các cán bộ của Học viện quan tâm đăng ký tham gia sự kiện trên.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện

- Nhóm Tiến sĩ Đức;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

                                                                                                                   

                                                                         Lê Thị Bích Liên