Kính gửi: Các Anh/Chị Cựu sinh viên khoa Quản lý đất đai!

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Khoa Quản lý đất đai trân trọng kính đề nghị các Anh/Chị cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2019 cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát theo đường link dưới đây. https://tinyurl.com/qldd20 

Khoa Quản lý đất đai cam kết các thông tin cá nhân được cung cấp trong phiếu khảo sát sẽ được hoàn toàn bảo mật.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                    P.TRƯỞNG KHOA

                                                                              (đã ký)

 

                                                                  PGS.TS. Trần Quốc Vinh