Căn cứ chương trình đào tạo, khoa Quản lý đất đai thông báo kế hoạch thực tập giáo trình học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:

- Thời gian: từ ngày 04/11/2019 đến ngày 30/11/2019

- Địa điểm:

TT

BỘ MÔN

ĐỊA ĐIỂM

1

Hệ thống thông tin đất

Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

2

Quy hoạch đất đai

Huyện Vĩnh Bảo và An Lão, Hải Phòng.

3

Trắc địa – Bản đồ

Huyện Thanh Miện, Hải Dương.

4

Quản lý đất đai

Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

5

Khoa học đất

Viện Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Phú Thọ.

- Danh sách SV thực tập tại bộ môn (Xem chi tiết tại đây)

Ban cán sự các lớp lập ra các nhóm trưởng, liên hệ với Bộ môn được phân công để phân nhóm sinh viên thực tập và nhận lịch tập huấn trước khi đi xuống địa phương.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                             PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                               PGS. TS. Trần Quốc Vinh