HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 19/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Học bổng KOICA đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc

 

Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông báo Chương trình Học bổng KOICA đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc.

Học bổng: bao gồm vé bay khứ hồi hạng phổ thông (trừ trường hợp vi phạm về quy định học tập hoặc thăm nhà trong thời gian học tập), học phí, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt phí (999.000 won/tháng), chỗ ở, bảo hiểm y tế, chi phí ổn định lưu trú tại Hàn Quốc và chi phí chuẩn bị cho về nước.

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Công dân thuộc danh mục quốc gia được KOICA ưu tiên cấp học bổng đào tạo thạc sĩ;

- Được cơ quan tuyển dụng giới thiệu;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự kiến học tập;

- Dưới 40 tuổi, tính đến 01/02/2020;

- Đã tốt nghiệp đại học;

- Có sức khỏe tốt;

- Tiếng Anh thành thạo;

- Không thuộc diện đã hủy/bị hủy học bổng KOICA giữa chừng;

- Chưa từng thụ hưởng học bổng KOICA hoặc học bổng Chính phủ Hàn Quốc trước đó;

- Đáp ứng các điều kiện của trường đại học sẽ dự tuyển.

Hồ sơ dự tuyển:

          - Đơn dự tuyển theo mẫu của KOICA;

          - Thư giới thiệu của cơ quan tuyển dụng;

          - Các giấy tờ dự tuyển theo danh mục;

          - Đơn dự tuyển theo mẫu của trường tuyển sinh.

Quy trình xét tuyển:

          1. Dự tuyển: tháng 3/2020 - 15/4/2020;

          2. KOICA/Đại sứ quán Hàn Quốc phỏng vấn: 16-21/4/2020;

          3. Trường tuyển sinh xét hồ sơ: 23-30/4/2020;

          4. Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1: 4/25/2020;

          5. Trường tuyển sinh phỏng vấn vòng 2: 5-15/5/2020;

          6. Kiểm tra y tế: 255 - 19/6/2020;

          7. Thông báo trúng tuyển: 26/6/2020.

Tài liệu tham khảo, liên hệ giải đáp thông tin và nộp hồ sơ dự tuyểnKèm theo Thông báo này hoặc tại đây  

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện quan tâm dự tuyển.

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long