Khoa Quản lý Đất đai phối hợp trường Đại học Kyushu, Nhật Bản đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Integrated Land & Water management and Climate change in Viet Nam and Japan - Quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước ứng phó biến đổi khi hậu ở Việt Nam và Nhật Bản”.

Hội thảo hướng tới việc tạo ra một diễn đàn cho các nhà nghiên cứu và các chuyên gia giũa Việt Nam và Nhật Bản trao đổi các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực có liên quan đến quản lý Tài nguyên và Môi trường, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cho các cán bộ của Khoa, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong ngành Tài nguyên và Môi trường.

Các chủ đề chính của hội thảo gồm:

            Quản lý tổng hợp tài nguyên đất;

            Quản lý tổng hợp tài nguyên nước;

            Ứng dụng RS, GIS, GPS trong quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên;

            Quản lý tổng hợp tài nguyên đất và nước trong điều kiện biển đổi khí hậu;

            Quản lý dinh dưỡng đất và cây trồng;

            Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp

Địa điểm: Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian: 8h00- 17h00 ngày 18/11/2019.

Kính mời Quý Thầy cô, các Nhà khoa học, NCS, Học viên cao học và sinh viên quan tâm tới dự.

KT. TRƯỞNG KHOA

P. TRƯỞNG KHOA

(đã ký) 

PGS.TS. Trần Trọng Phương