HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 13/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Cuộc thi "Green Talents" dành cho các nhà khoa học trẻ với các ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển bền vững

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về Cuộc thi “Green Talents” dành cho các nhà khoa học trẻ trên khắp thế giới với các ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển bền vững do Bộ Giáo dục và Khoa học CHLB Đức tổ chức.

1.  Mục đích cuộc thi: là diễn đàn quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ tiềm năng tham gia với các ý tưởng cho sáng tạo bền vững. Tham gia chương trình các ứng viên có cơ hội giới thiệu các nghiên cứu của mình rộng rãi đến với công chúng, giao lưu trao đổi với các chuyên gia hàng đầu và tạo nền tảng kết nối cho sự hợp tác lâu dài với các tổ chức nghiên cứu của Đức.

2.  Giải thưởng Cuộc thi “Green Talents” 2021 bao gồm:

§  Giấy mời tham gia Diễn đàn Khoa học ảo trong 7 ngày được tổ chức vào tháng 10 năm 2021:

-  Các sự kiện khoa học với các cơ sở, tổ chức và công ty phát triển bền vững hàng đầu của Đức, được cung cấp thông tin chi tiết độc quyền về nghiên cứu và dự án tiên tiến hàng đầu của họ,

-  Các cuộc họp online với các chuyên gia Đức để thảo luận về khả năng hợp tác và nghiên cứu chung sắp tới,

-  Chuỗi các hội thảo dành riêng cho mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy sự nghiệp khoa học của cá nhân,

-  Cơ hội gặp gỡ kết nối với các thành viên “Green Talents” khác, các cựu sinh viên và nhà nghiên cứu đã tham gia cuộc thi “Green Talents”,

-  Lễ trao giải thưởng ảo chính thức với các “Green Talents” và khách mời đặc biệt

§  Tài trợ toàn phần cho thời gian nghiên cứu lên đến ba tháng tại một cơ sở đào tạo tại Đức do cá nhân lựa chọn vào năm 2022

§  Quyền truy cập độc quyền vào mạng lưới những cựu sinh viên suất xắc tham gia Cuộc thi “Green Talents”.

3.  Đối tượng tham gia: học viên cao học, nghiên cứu sinh, sau tiến sĩ postdocs, các nghiên cứu viên trẻ có dưới 03 năm kinh nghiệm làm việc về phát triển bền vững, sử dụng tiếng Anh tốt, không phải công dân của Đức hoặc sinh sống ở Đức

4.  Thời hạn đăng ký tham gia: 19/5/2021, đăng ký trực tuyến trên trang web: https://www.greentalents.de

5.  Thông tin liên hệ:

Cơ quan quản lý dự án DLR

Email: greentalents@dlr.de

Phone: +49 (0) 228 3821 1520

Website: www.greentalents.de

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ và giảng viên quan tâm đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu: HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Lê Thị Bích Liên