Các công trình NCKH và chuyển giao tiến bộ KHCN, giai đoạn 2006-2019

STT

Tên đề tài

Mã số/ cấp

Người chủ trì

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thu tiền sử dụng đất tại một số phường, xã của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

B2006-11-22/ Bộ

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

2006

2

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng bón cho cây lúa

B2006-32-23/Bộ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

2006

3

Xây dựng mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn huyện Chí Linh- tỉnh Hải Dương

B2006-11-24/Bộ

PGS.TS. Vũ Thị Bình

2006

4

Xây dựng bộ hệ thống chỉ tiêu định mức sử dụng đất phục vụ giảng dạy môn học quy hoạch sử dụng đất

B2006-11-25/Bộ

TS. Nguyễn Quang Học

2006

5

Ứng dụng kỹ thuật viễn thám và công nghệ GIS trong việc đánh giá quá trình đô thị hóa ở khu vực ngoại thành Hà nội

B2006-11-27/Bộ

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời

2006

6

Nghiên cứu quy trình xử lý nước thải từ khu vực hành chính và khu dân cư để đạt tiêu chuẩn nước tưới trong sản xuất nông nghiệp sạch

B2006-11-28/Bộ

TS. Trịnh Quang Huy

2006

7

Nghiên cứu biện pháp sinh học xử lý ô nhiễm Cu, Zn,Pb trong nông nghiệp

B2006-11-01-TĐ/Bộ

PGS TS Nguyễn Hữu Thành

2006

8

Nghiên cứu sản xuất và chuyển giao sử dụng các loại phân đa yếu tố chuyên dùng cho lúa, ngô, đậu tương tại đồng bằng sông Hồng

B2006-11-03-TĐ

PGS.TS Nguyễn Như Hà

2006

9

Ứng dụng công nghệ GIS và RS trong nghiên cứu xây dựng hệ thống sử dụng đất hợp lý cho vùng thượng nguồn lưu vực sông Cả

số B2007-11-69TĐ

PGS.TS. Trần Đức Viên

2007

10

Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất vùng gò đồi huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp

B2007-11-54

PGS.TS. Trần Văn Chính

2007

11

Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình môi giới giao dịch Bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

B2007-11-55

PGS.TS Nguyễn Thanh Trà

2007

12

Ứng dụng công nghệ kiềm nóng có xúc tác kim loại để tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng và tồn đọng

B2007-11-62

TS. Phan Trung Quý

2007

13

Xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp cho lúa lai

B 2008-11-101

PGS.TS Nguyễn Văn Dung

2008

14

Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp tiết kiệm nước và phân bón trong thâm canh lúa tại Hà Giang

KC-HG-01(08)/Tỉnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

2008

15

Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá xói mòn đất bằng công nghệ viễn Thám và hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác bảo vệ đất dốc huyện Tam Nông, Phú Thọ

B2008 -11-102/Bộ

TS Trần Quốc Vinh

2008

16

Xây dựng phần mềm quy trình công nghệ lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã

B2008-11-112/Bộ

TS Nguyễn Quang Học

2008

17

Nghiên cứu quy trình xử lý rơm rạ trên đồng ruộng và tái chế thành phân hữu cơ bón cho cây lúa trên đất phù sa sông Hồng

B 2008-11-113

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

2008

18

Xử lý phế phụ phẩm lúa, hành tỏi bằng chế phẩm vi sinh vật và tái chế thành phân hữu cơ

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

2008

19

Nghiên cứu tuyển chọn thực vật, vi sinh vật có khả năng hấp thu, chuyển hóa kim loại nặng để xử lý đất nông nghiệp bị ô nhiễm

ĐT nhánh cấp Bộ

PGS.TS Nguyễn Hữu Thành

2009-2010

20

Nghiên cứu giải pháp thủy lợi cải tạo phục hồi và bảo vệ vùng đất có vấn đề phục vụ phát triển kinh tế xã hội dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ

ĐT nhánh cấp Nhà nước

PGS.TS Nguyễn Hữu Thành

2009-2010.

 

21

Ứng dụng công nghệ tin học để đánh giá dự báo và cảnh báo tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi

B2009-11-134/Bộ

TS. Nguyễn Duy Bình

 

22

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến trồng trọt khu vực phố Nối tỉnh Hưng Yên

B2010-11-158

TS. Cao Việt Hà

 

23

Đánh giá sự phát thải khí Metan (CH4) do hoạt động canh tác lúa nước ở khu vực đồng bằng sông Hồng và đề xuất biện pháp giảm thiểu

B2010-11-159

PGS.TS Nguyễn Hữu Thành

2010-2011

24

Đánh giá hiện trạng quản lí tài nguyên nước và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

B2010-11-160/Bộ

PGS.TS Nguyễn Văn Dung

2010-2011

25

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

2015-2017

26

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Bẳng tỉnh Cao Bằng

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

2015-2017

 

27

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà

2015 -2017

28

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam

BĐKH40/Nhà nước

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

2015-2016

29

Nghiên cứu công nghệ quản lý, chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất và giảm thải khí nhà kính

ĐT Cấp Nhà nước

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

2015-2016

30

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ nước và quản lý đạm đến sinh truởng và năng suất cói xuân 2014

NN.DA ĐL-2012/06/Nhánh cấp NN

PGS.TS Nguyễn Văn Dung

2015-2016

31

Nghiên cứu ảnh hưởng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến quản lý sử dụng đất ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Học viện trọng điểm

TS. Trần Trọng Phương

2015-2016

 

32

Ứng dụng WebGIS để hỗ trợ quản lý dữ liệu đất đai và chia sẻ thông tin giá đất huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Học viện trọng điểm

TS. Lê Thị Giang

2016

 

33

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục hồi và phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

NN.NTM.2012.01/ Cấp Nhà nước

PGS.TS. Hoàng Thái Đại

2014-2016

 

34

Nghiên cứu giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa’

Học viện trọng điểm

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

8/2015-8/2016

 

35

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin chất lượng đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Học viện trọng điểm

TS. Phạm Văn Vân

2016-12/2017

36

Đánh giá chất lượng đất trồng rau tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Học viện trọng điểm

TS. Phan Quốc Hưng

1/2016-12/2016

 

37

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Cấp Bộ

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

2017-2020

38

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến phục vụ công tác quản lý đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Cấp Tỉnh

TS. Phan Thị Thanh Huyền

2017 -2019.

39

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Trần Trọng Phương

2017-2018

40

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầngtrên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Cấp Tỉnh

TS. Nguyễn Văn Quân

2017-2018

41

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tạo lập quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình

Cấp tỉnh

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

2018

42

Nghiên cứu xác định tổ hợp phân bón chuyên dùng cho cam, bưởi, thanh long thời kỳ kinh doanh ở một số vùng trồng chính

Cấp Bộ

PGS.TS. Cao Việt Hà

2019 – 2022

 

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ