Việc hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được Khoa chú trọng, hợp tác đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

1. Hợp tác trong NCKH và CGCN

Khoa đã thực hiện những đề tài dự án KHCN hiệu quả với một số quốc gia và tổ chức quốc tế, như: CHLB Nga, Úc, Canađa, Nhật Bản, Hoa Kỳ, CHLB Đức, Ban Lan, Cộng hòa Séc, Lào, Căm pu chia, Thái Lan, Trung Quốc, Italia, Na Uy, Áo, Cộng đồng châu Âu. Một số đề tài hợp tác quốc tế của Khoa đã tiến hành:

+ Nghiên cứu sản xuất phân lân chậm tan (hợp tác với IRAT.CIRAT Pháp 1989-1993).

+ Xây dựng mô hình sử dụng đất dốc Tam Đảo (Hoa Kỳ 1990-1993).

+ Quản lý nước nước vùng đồng bằng Sông Hồng (Australia 1995-1998).

+ Thử nghiệm phân đạm chậm tan và phân vi sinh vật (Canada 1997-1998).

+ Nghiên cứu sự thay đổi về sản xuất nông nghiệp vùng đồi núi Bắc Việt Nam (CHLB Đức 1997-1998).

+ Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp trên đất nông nghiệp bạc màu Phổ Yên (Jica-Nhật Bản 1999).

+ Nghiên cứu nhiễm bẩn kim loại nặng và hữu cơ vùng đất nông nghiệp ngoại vi nhà máy giấy Bãi Bằng (Jica-Nhật Bản 1999).

+ Thu gom và chế biến rác thải hữu cơ phục vụ sản xuất rau sạch (Cộng đồng châu Âu-EU 1999-2000).

+ Nghiên cứu xói mòn và sử dụng dinh dưỡng đất đồi Vĩnh Phú (JICA-Nhật Bản 2000).

+ “Efficacy of AgriPower to reducing CH4 emission from rice paddy in North Vietnam” (Ảnh hưởng của AgriPower đến giảm thải khí metan trong canh tác lúa ở miền Bắc). Hợp tác với Nhật (2008-2012).

+ Nghiên cứu đề xuất chính sách đền bù giải tỏa khi thu hồi đất nông nghiệp (Dự án với Oxfam (Anh) 2009-2010).

+ Water Saving Irrigation and Economical Nitrogen for Optimum Yield in the Red River Delta, Vietnam (Đề tài hợp tác với KWEF, NhậtBản, 2013-2014).

 + Modelling Land Use and Climate Changes Impacts on Hydrological Processes and Soil Erosion of Nam Rom River Basin in Viet Nam considering Sustainable Natural Resources Management (Đề tài hợp tác với IFS, Thụy Điển 2014 – 2016).

+ Use of ICT to Assess Climate and Land Use Changes Impacts on Hydrological Responses and Sediment Yield for future Land Use Planning and Sustainable Water Management - A Case Study in the Upper Ma River Basin, Northwestern Vietnam (Đề tài hợp tác với SEARCA, Philippin 2016-2017).

+ Lập kế hoạch sử dụng đất cho cây trồng cạn tại vùng thủy lợi Phan Rí - Phan thiết, tỉnh Bình Thuận. ( hợp tác với dự án JICA Nhật Bản 2017).           

2. Hợp tác trong đào tạo

Khoa Quản lý đất đai có những khóa đào tao ngắn hạn với các học viên cao học và NCS quốc tế về ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Khoa đã tham gia đào tạo các sinh viên đến từ LB Nga, CH Belarus và CH Pháp.

3. Hội thảo quốc tế

Từ năm 2000 tới nay Khoa đã tổ chức được 8 hội thảo quốc tế với đại học Kyushu của Nhật bản và đại học hoàng gia Campuchia. Các cán bộ của Khoa cũng tham gia vào một số đề tài, dự án quốc tế như: dự án Upland với CHLB Đức, dự án về phân bón với đại học Chiba Nhật bản, dự án Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn bằng biện pháp sinh học với khoa Nông nghiệp trường Đại học Tổng hợp UDIN, Italia.

Những năm tới Khoa sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế hơn nữa, đặc biệt là mở lớp đào tạo đại học tiên tiến và liên kết thực hiện các đề tài dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực Khoa quản lý.

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ