STT


Tên bài

Tác giả

 

Nơi công bố

(Tên tạp chí/nxb đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Đánh giá một số yếu tố tác động đến các khoản thu tài chính từ đất đai tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Phạm Phương Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Econometrics and Statistical Methods - Applications in Economics and Finance” (ESM-AEF 2019).

2019

2

Quyền và trách nhiệm của Nhà nước trong vai trò đại diện sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đất đai trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Cao Việt Hà, Phạm Phương Nam

Kỷ yếu hội thảo “Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong luật đất đai năm 2013” . Hà nội 07/11/2018.

2018

3

Assessment of Drought Indices using Different Methods in South Central Coast 0ff Vietnam

Hoàng Lê Hường, Ngô Thanh Sơn, Luyện Hữu Cử, Nguyễn Hữu Thành

Proceedings: “Agendar for GIS-IDEAS 2018. Can Tho University.

2018

4

Tác động của khai thác than đến sử dụng đất và cảnh quan môi trường tại thành phố hạ long

Vũ Thắng Phương, Đỗ Nguyên Hải, Võ Tử Can

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Học viện nông nghiệp Việt Nam

2018

5

Đánh gıá thực trạng cho thuê đất đốı vớı các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Gıang

Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thu Hương,

Ngô Thị Hà

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa học nữ cán bộ viên chức năm 2018, trang 87-95

2018

6

Quan điểm về sửa đổi, hoàn thiện quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước trong vai trò chủ thể đại diện sở hữu toàn dân về đất đai và là tổ chức quyền lực công thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đất đai, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Cao Việt Hà, Phạm Phương Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Đất đai 2013", ngày 07/11/2018

2018

7

Thách thức đối với nữ doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phạm Phương Nam, Hoàng Thị Hương

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Doanh nghiệp nữ trong Cách mạng Công nghiệp 4.0" (Women – Entrepreneurs in the Industrial Revolution 4.0), ngày 18/10/2018.

2018

8

Xác định biến động sử dụng đất huyện Thạch Thanh, tỉnh Thanh Hóa bằng công nghệ Viễn Thám và Gis

Lê Thị Giang

Kỷ yếu Hội thảo khoa học nữ CBVC 2018

 

2018

9

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai

Trần Quốc Vinh, Nguyễn Đức Thuận.

Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn Quốc năm 2018

2018

10

Ảnh hưởng của chính sách giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Đỗ Thị Tám, Đỗ Thị Đức Hạnh và Đặng Tiến Sĩ

Kỷ yếu hội thảo nữ

2018

11

Effects of land use planning policy on socio-economic development in Vandon District, Quangninh Province.

Do Thi Tam, Dang Tien Si, Do Thi Duc Hanh

International Congress & General Meeting 2018 “Industry 4.0: Agriculture Technologies Advancement

2018

12

Benchmarking and Gap Analysis in Urban Planning Implementation with CUE Model

Quyền Thị Lan Phương, Matsushima Kakuya, Kobayashi Kiyoshi, Nguyễn Trọng Hiệp

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Chiến lược và giải pháp phát triển đô thị thông minh”. Hội thảo quốc tế năm 2018 của Cộng đồng Quy hoạch Châu Á – Thái Bình Dương. Thành phố Hồ Chí Minh

2018

13

Quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất – Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản

Quyền Thị Lan Phương

Kỷ yếu hội thảo nữ

2018

14

Hiệu quả sử dụng phân hữu cơ cho cây trồng ở đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Tất Cảnh

Hội thảo chính sách quản lý chất thải nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

2018

15

Arsenic Speciation and Extraction and the Significance of Biodegraded Acid on Arsenic Removal-An Approach for Remediation of Arsenic-Contaminated Soil

Nguyen Van Thinh, Yasuhito Osanai, Do Nguyen Hai and Kiyoshi Kurosawa

International Journal of Environmental Research and Publish Health

2017

16

Đánh giá thích hợp đất đai cho phát triển cây ăn quả vùng Tây Nguyên

Cao Việt Hà

Kỷ yếu hội thảo “Phát triển nông nghiệp Tây Nguyên, góc nhìn từ các nông dân tỷ phú” Buôn Ma Thuật, 11-12/3/2017

2017

17

Đánh giá một số hạn chế trong thực hiện Luật đất đai năm 2013 và đề xuất khắc phục

Đỗ Thị Tám

ISSAAS International Symposium and Congress

2017

18

Using the time series landsat images to detect the land use/land cover changes in Dong Trieu District, Quang Ninh Province, Vietnam

ThS Vũ Thị Thu

ISSASS 2016 INTERNATIONAL CONGRESS AND GENERAL MEETING

2016

19

Research and application of Remote sensing and GIS technologies in determining and forcasting land use changes by Markov chain in Y Yen district – Nam Dinh Province

TS. Lê Thị Giang, ThS Nguyễn Đức Thuận, TS. Trần Quốc Vinh

Real Estate Management and Valuation, Volume 24, issue 3

2016

20

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác quản lí tài chính về đất đai xã Hoa thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

TS. Trần Quốc Vinh, TS. Lê Thị Giang, ThS Nguyễn Đức Thuận

Hội thảo GIS toàn Quốc, Huế 2016

2016

21

Climate Change Adaptation: Ensuring Food Security in the Lower Mekong Basin

Nguyễn Đình Công

 

The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture

2016

22

Effects of Aplication of Rice Straw Treated in Different Ways on CH4Emission from Paddy Field of Eutric Fluvisols in Red River Delta

Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thọ Hoàng, Trần Thị Lệ Hà, Nguyễn Hữu Thành

Proceedings "Impacts of Land Use Changes on the Soil and Water Quality and Rural Environment in Vietnam and Japan. Joint Symposium between Vietnam National University of Agriculture and Kyushu University. November 21 2015, pages 58-65.

2015

23

The Status of Organic Matter in Acrisols of Lang Giang District, Bac Giang Province

Luyện Hữu Cử, Cao Việt Hà, Trần Thị Lệ Hà, Nguyễn Hữu Thành

Proceedings "Impacts of Land Use Changes on the Soil and Water Quality and Rural Environment in Vietnam and Japan. Joint Symposium between Vietnam National University of Agriculture and Kyushu University. November 21 2015, pages 193-204.

2015

24

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật InSAR trong xây dựng mô hình số độ cao

Nguyễn Đức Thuận Trần Quốc Vinh

 

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc, Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Khoa học tự nhiên

2015

25

Ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 TIRS trong xác định nhiệt độ bề mặt đô thị thành phố Hà Nội

Nguyễn Đức Thuận Trần Quốc Vinh

Lê Thị Giang

Nguyễn Thị Vân Anh

Phạm Thị Tâm 

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc, Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Khoa học tự nhiên

2015

26

Research and application of remote sensing and GIS technologies in determining and forecast the land cover changes by Markov chain in Y Yen district, Nam Dinh province

Nguyễn Đức Thuận

Trần Quốc Vinh

Lê Thị Giang

 

Proceeding: Impact ofland usechanges on the soil and water quatily and rural environment in VietNam-Japan.

Agricultural University Press

ISBN: 978-604-924-200-7

2015

27

Estimating effects of climate change on flood-triggered damage to agricultural production in Vietnam (Abstract)

Phạm Quý Giang

Proceedings of Water and Environment Technology Conference 2015. Tokyo, Japan, August 5th-6th,2015

2015

28

Current status and Orientation for using Agricultural land in Hahoa district – Phutho Province.

Phạm Văn Vân

Đỗ Thị Loan

Proceeding“Impact ofland usechanges on the soil and water quatily and rural environment in VietNam-Japan”

Agricultural University Press

2015

29

Ứng dụng phần mềm ELIS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Do Nhân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Đỗ Thị Loan

Lê Thị Giang

Kỷ yếu Hội thảo khoa học nữ cán bộ viên chức năm 2015

2015

30

Efect of land use types on alluvial soil agrochemistical in Cao Xa commune, Lam Thao district, Phu Tho province

Nguyễn Thành Trung (đồng tác giả)

Impact of land use changes on the soil and water quatily and rural environment in Vietnam-Japan

2015

31

Efect of land use types on alluvial soil agrochemistical in Cao Xa commune, Lam Thao district, Phu Tho province

Nguyễn Như Hà (tác giả)

Impact of land use changes on the soil and water quatily and rural environment in Vietnam-Japan

2015

32

Giải pháp cho sử dụng phân bón trong canh tác nông nghiệp có hiệu quả cao, an toàn môi trường và chất lượng sản phẩm

Nguyễn Như Hà (tác giả)

Hội nghị Phân bón và hóa chất trong canh tác nông nghiệp- Bộ NN&PTNT

2015

33

Ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Việt Nam

TS. Phạm Phương Nam

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế

2015

34

The Evaluation of Land Use Changes on Stream Discharge by SWAT Model and Geographic Information System in Agro - Forestry Watershed: A Case Study in On Luong Subwatershed, Northern Vietnam

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

International symposium between Vietnam and Japan about “impacts of land use changes on the soil and water quality and rural environment in Viet Nam - Japan

2015

35

Quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại một số địa phương vùng biên giới – Thực trạng và giải pháp

TS. Phạm Phương Nam (đồng tác giả)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế

2015

36

Những vấn đề lý luận và thực tiễn triển khai mô hình quản lý dựa vào cộng đồng

TS. Phạm Phương Nam

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia

2015

37

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng đất nông, lâm trường quốc doanh

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2015

38

Một số đề xuất tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

TS. Phạm Phương Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Học viện

2015

39

Một số đề xuất liên quan đến tình trạng nông dân trả ruộng, bỏ ruộng trong giai đoạn hiện nay

TS. Phạm Phương Nam ( đồng tác giả)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia

2015

40

Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Kỷ yếu hội thảo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2015

41

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai tại Việt Nam

TS. Phạm Phương Nam

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia

2015

42

Quản lý đất đai dựa vào cộng đồng: Thực tiễn nghiên cứu tham vấn cộng đồng trong đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai tại Lương Sơn, Hòa Bình.

Đỗ Thị Tám

(đồng tác giả)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia

2015

43

Soil characteristic of some land use types for agricultural production in Doan hung District, Phu tho province

Phan Van Khue; Nguyen Xuan Thanh; Nguyen Van Dzung

Proceeding: Impact of land use change on the soil and water quality and rural environment in Vietnam-Japan;11/2015; ISBN: 978-604-924-200-7

2015

44

Mathematical formula to model soil moisture of a tomato field under drip irrigation in the red river delta

 

Ngo Thi Dung, Nguyen Van Dung, Hoang Thai Dai, Le Duc Vinh

Proceeding: Impact of land use change on the soil and water quality and rural environment in Vietnam-Japan;11/2015; ISBN: 978-604-924-200-7

2015

45

Soil characteristics of some land use types for agricultrual production in Doan Hung district, Phu Tho province.

Phan Văn Khuê, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Xuân Thành

Impacts of land use changes on the soil and water quality and ruval enviroment in Vietnam - Japan Agrilcultural University Press. ISBN 978-604-924-200-7

2015

46

Policy and Subsidy for Growers in Afforestation and Perennial Crops Project in relation to Local Livelihood, Northwest Vietnam

Do Thi Thanh Duong, Ngo Thanh Son,

Tran Trong Phuong

Impacts of land use changes on the soil and water quality and ruval enviroment in Vietnam - Japan Agrilcultural University Press. ISBN 978-604-924-200-7

2015

47

Assessment of land use and climate changes on hydrological processes in upper Ma river basin, Northwest Vietnam.

Ngo Thanh Sơn, Nguyen Duy Binh,Nguyen Duc Loc

Innovative Approaches to Land, Water and Environmental Research in Vietnam and Japan (Hanoi, Vietnam).

2015

 .

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ