STT

Tên bài

Tác giả

 

Nơi công bố

(Tên tạp chí/nxb đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Đánh giá thực trạng sản xuất cà chua tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

TS. Ngô Thị Dung, PGS. TS. Nguyễn Văn Dung

Tạp chí Tài nguyên nước

2019

2

Đánh giá khả năng thích hợp đối với các loại sử dụng đất trồng cây mắc ca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

PGS. Nguyễn Văn Dung

Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam

2018

3

Đánh giá tình hình hạn hán tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1984 - 2016

TS. Ngô Thanh Sơn

Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam

2018

4

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

TS. Phạm Quý Giang

Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp số 3, 2018

2018

5

Estimation of suspended sediment concentration using VNREDSat – 1A multispectral data, a case study in Red River, Hanoi, Vietnam

PGS TS. Lê Thị Giang

Tạp chí Geography, Environment, Sustainability

2018

6

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất Nông nghiệp vùng phí nam thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Nguyễn Quang Học

Khoa học Nông nghiệp Việt nam

2018

 

7

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Phương Duyên, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Huy

Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam

Số 1/ 2018

8

Nghiên cứu tác động của việc thực hiện Dự án tổ hợp trung tâm thương mại, công trình phố Shop-house đến giá đất tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Đỗ Thị Tám, Trần Trung Sơn, Trần Trọng Phương, Đỗ Thị Đức Hạnh

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số 3+4/2018

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Đỗ Thị Tám, Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Đặng Tiến Sĩ

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số 5/2018

10

Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Vũ Thị Thu

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đh Thái Nguyên

Số 3/ 2018

11

Định hướng sử dụng đất nông nghiệp dưới ảnh hưởng của nước biển dâng huyện Giao thuỷ, tỉnh Nam định đến năm 2030

Nguyễn Quang Huy

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số 7/2018

12

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đỗ Thị Tám, Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Việt Nhật

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số 16/2018

13

Đánh giá công tác thu hồi đất, giao đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Đỗ Thị Tám, Vũ Thị Xuân, Trịnh Xuân Hạnh, Nguyễn Bá Long

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

Số 3/2018

14

Tác động của chính sách đất đai đến thu nhập và mức sống của người dân: trường hợp nghiên cứu tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Đặng Tiến Sĩ, Đỗ Thị Tám, Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Bá Long

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

Số 3/2018

15

Development of a Key Performance Indicators System in Urban Planning by Utilizing the Logic Model

Quyen Thi Lan Phuong, Matsushima Kakuya

Vietnam Journal of Agriculture Sciences. Sci Ed 2018; 16(2): 861-871.

2018

16

Biện pháp nâng cao chất lượng và xác định lượng phân hữu cơ giun quế thích hợp cho cây cà chua trên đất phù sa sông Hồng

Trần Đức Nhàn, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Nguyên Hải

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22 – 2018; trang 62-68

2018

17

Đánh giá tình hình hạn hán tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1984 – 2016

Ngô Thanh Sơn, Hoàng Lê Hường, Luyện Hữu Cử, Nguyễn Hữu Thành

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 16 (4), 2018, 339-350.

2018

18

Phát thải khí mê tan từ đất lúa nước được bón vật liệu hữu cơ khác nhau trên đất phù sa sông Hồng

Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thọ Hoàng, Nguyễn Hữu Thành

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 16 (7), 2018, 662-670.

2018

19

Biện pháp nâng cao chất lượng và xác định lượng phân hữu cơ giun quế thích hợp cho cây cà chua trên đất phù sa sông Hồng

Trần Đức Nhàn, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Nguyên Hải

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2018

2018

20

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất cho phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Kim Yến, Phan Thị Thanh Huyền, Bùi Nguyên Hạnh,

Ngô Thị Hà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 22. Tr. 136-145

2018

21

Development of Vietnam real estate market in the industrial revolution 4.0

Phạm Phương Nam, Phan Thị Thanh Huyền

1stInternational Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business November 29th- 30th, Hanoi - Vietnam

 

2018

22

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lê Thục Anh, Phạm Quý Giang, Xuân Thị Thu Thảo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3, tr. 105-112

2018

23

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Phan Thị Thanh Huyền, Ma Đức Mạnh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 1. Tr. 9-16

2018

24

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Xuân Đức, Nguyễn Ngọc Nông, Phan Thị Thanh Huyền

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 3+4. Tr. 14-21

 

2018

25

Giải pháp hoàn thiện công tác thu hồi đất cho phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Trà, Phạm Phương Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, vol 16 số 8, p753-762.

2018

26

Community forest management in Hoa Binh province: Status and Solutions

Pham Thanh Que, Pham Phuong Nam, Nguyen Nghia Bien

Journal of Forestry Science and Technology no. 5 - 2018.

2018

27

Mô hình định giá đất ở tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Bùi Nguyên Hạnh, Thái Thị Lan Anh, Trần Ngọc Tiến

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 9 (287), Tr. 29-31.

2018

28

Đánh giá tác động của công tác tạo quỹ đất đến phát triển kinh tế -xã hội và môi trường thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015

Hoàng Phương Anh, Hồ Thị Lam Trà (2018).

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 3+4, Tr. 47-53

2018

29

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển quỹ đất tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Trọng Khanh, Hoàng Phương Anh, Hồ Thị Lam Trà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 10, Tr. 25-32

2018

30

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội

Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hoàng Xuân Phương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 13, Tr. 114-121

2018

31

Xây dựng bản đồ trực tuyến cảnh quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Đức Lộc,Trần Trọng Phương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2018

32

Nghiên cứu tác động của việc thực hiện dự án tổ hợp Trung tâm Thương mại công trình nhà phố Shop-house đến giá đất tại Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Trần Trọng Phương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2018

33

Xây dựng và chia sẻ CSDL giá đất bằng công nghệ GIS tại phương Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

PGS TS. Lê Thị Giang

Tạp chí Khoa học đất

2017

34

Đánh giá một số tính chất đất trồng mía huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS Lê Thị Giang

Tạp chí Khoa học đất

2017

35

Nghiên cứu ứng dụng chỉ số thực vật (NDVI) trong xác định biến động diện tích đất trồng lúa huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Trần Quốc Vinh, Nguyễn Đức Thuận

Tạp chí Khoa học đất Việt Nam, số 52:93-99

2017

36

Ứng dụng Viễn Thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá biến động đất đai Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh.

Trần Quốc Vinh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 19: 95-102

2017

 

37

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác quản lí tài chính về đất đai xã Hoa thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Trần Quốc Vinh

Tạp chí Khoa học đất Việt Nam, số 50:96-102

2017

38

Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Đỗ Thị Loan

Tạp chí của Hội khoa học đất Việt Nam, số 52/2017

2017

39

Đánh giá chất lượng và định hướng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ

PGS.TS. Cao Việt Hà

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2017

40

Nghiên cứu một số tính chất vật lý của đất xám vùng đồi gò huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

TS. Luyện Hữu Cử

Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2017

41

Đánh giá một số tính chất lý, hoá học đất phù sa của hệ thống đồng bằng sông Hồng ở các loại sử dụng đất

TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2017

42

Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng do hoạt động công nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình

TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

43

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Sơn

TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

44

Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rau và một số chỉ tiêu chất lượng rau ở vùng đất phù sa ngoài đê sông Hồng huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2017

45

Thành phần và số lượng vi sinh vật trong các loại sử dụng đất nông nghiệp ô nhiễm kim loại nặng ven các khu công nghiệp thành phố Hà Nội

TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2017

46

Đánh giá ảnh hưởng của địa hình và hình thức sử dụng đất đến tính chất lý, hoá học đất bạc màu ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2017

47

Đánh giá một số tính chất đất phục vụ sản xuất rau an toàn tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộ

TS. Phan Quốc Hưng, Ths. Hoàng Quốc Việt

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

2017

48

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

49

Kết quả nghiên cứu bước đầu về hiểu biết của người dân về Luật Đất đai

TS. Luyện Hữu Cử, TS. Phan Thị Thanh Huyền

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

2017

50

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

TS. Trần Quốc Vinh

Khoa học đất

2017

51

Ứng dụng Viễn Thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá biến động đất đai Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

TS. Trần Quốc Vinh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

2017

52

Building a dataBase for financial management of land at Ninh Hiep Commune, Gia Lam district Ha noi city.

TS. Lê Thị Giang

Khoa học nông nghiệp Việt nam

2017

53

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

TS. Phạm Văn Vân

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

2017

54

Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

TS. Phạm Phương Nam (đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học Đất

2017

55

Giải pháp nâng cao thu nhập từ rừng của một số cộng đồng đồng bào dân tộc tỉnh Hòa Bình

TS. Phạm Phương Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2017

2017

56

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố nam Định, tỉnh Nam Định

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà (đồng tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2017.

2017

57

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cho công tác tạo quỹ đất của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 5/2017

2017

58

Hiệu quả sử dụng đất tích tụ để trồng hai vụ lúa ở Nam Định

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 2/2017

2017

59

Đánh giá tình hình sản xuất và đời sống của người dân tái định cư thủy điện Sơn La tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà (đồng tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 3+4/2017

2017

60

Đánh giá tình hình tặng cho quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

KS. Vũ Thanh Biển(đồng tác giả)

Khoa học đất

2017

61

A Study of the Factors Affecting the Creation of Land Funds in Thai Nguyen City, Thai Nguyen province, Vietnam Journal of Agriculture Science

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt nam

2017

62

Nghiên cứu việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2017

63

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà (đồng tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2017

64

Factors affecting residential land price in Dien Bien Phu city, Dien Bien province

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2017

65

Nghiên cứu giá đất ở trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

TS. Phan Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐH Thái Nguyên

2017

66

Đánh giá đời sống và việc làm của người dân bị thu hồi đất thực hiện dự án tái định cư xã Hồng Tiến, thị xã Phổ yên, tỉnh Thái Nguyên

ThS Ngô Thị Hà (đồng tác giả)

Khoa học đất

2017

67

Đánh giá việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

TS. Trần Trọng Phương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

68

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất theo hướng nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Mỹ Đức , Thành phố Hà Nội

TS. Trần Trọng Phương, PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8, kỳ 1/2017

2017

69

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái ở huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

TS. Trần Trọng Phương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9, kỳ 2/2017

2017

70

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá đến sản xuất nông nghiệp, đời sống và việc làm của hộ nông dân tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

TS. Trần Trọng Phương, TS. Ngô Thanh Sơn

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9, kỳ 1/2017

2017

71

Ứng dụng phần mềm QH software tích hợp dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính trong công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

ThS Nguyễn Đình Trung, TS. Trần Trọng Phương

Khoa học công nghiệp Nông nghiệp Việt Na

2017

72

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

TS. Trần Trọng Phương, PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số

2017

73

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức do nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

TS. Trần Trọng Phương

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

74

Thành lập bản đồ nguy cơ xói mòn đất nông nghiệp bằng kỹ thuật phân tích không gian của GIS huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, TS. Trần Quốc Vinh

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2017

75

Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện quyền của người sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

TS. Trần Trọng Phương

Khoa học và phát triển

2017

76

Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

TS. Trần Trọng Phương

Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam

2017

77

Xây dựng bản đồ trực tuyến vùng sản xuất vải VietGAP huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

ThS Nguyễn Đức Lộc, TS. Trần Trọng Phương

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

2017

78

Đánh giá tình hình thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

TS. Trần Trọng Phương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10, kỳ 2/2017

2017

79

Phát triển nền nông nghiệp ven đô theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Hà Nội

TS. Trần Trọng Phương

Tài nguyên và Môi trường, số 10/2017

2017

80

Land Use Changes and Its Interaction among Soil, Water Resources, and Rural Livelihood in Hoa Binh province

TS. Trần Trọng Phương, TS. Ngô Thanh Sơn

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2017

81

Tác động của đô thị hóa đến người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

TS. Trần Trọng Phương

Tài nguyên và Môi trường số 04/2017

2017

82

Hiệu quả kinh tế của mô hình chuyển đổi đất lúa sang nuôi ghép các loại cá huyện Ý Yên, Nam Định

PGS.TS. Hoàng Thái Đại, ThS Nguyễn Thị Giang

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2017

83

Ứng dụng mô hình toán về lan truyền ẩm để xác định chế độ tưới nhỏ giọt cho cà chua vụ đông vùng Gia lâm, hà nội

TS. Ngô Thị Dung, PGS.TS. Nguyễn Văn Dung, PGS.TS. Hoàng Thái Đại, ThS Nguyễn Thị Giang

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,năm 2017, tập 15, số 4; 390-399

2017

84

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của một số mô hình chuyển đổi đất lúa sang nuôi trồng thủy sản tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam ĐỊnh

ThS Vũ Thị Xuân, PGS.TS. Hoàng Thái Đại, ThS Nguyễn Thị Giang

Tạp chí Kinh tế sinh thái

2017

85

Đánh giá sự tương quan giữa các yếu tố địa lý và biến động sử dụng đất tại lưu vực sông Nậm Rốm, tỉnh Điện Biên

TS. Ngô Thanh Sơn, TS. Trần Trọng Phương

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Vol 3, 71-78

2017

86

Evaluating Soil Erosion and Nutrient Depletion on Land Use Types Intercropped with Macadamia in Tuy Duc District, Dak Nong Province

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

Tạp chí Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam

2017

87

Land use management and their impacts on efficiency of agricultural land use in Son Tay town, Hanoi city

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2017

88

Đánh giá tình hình thực hiện nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

TS. Đỗ Văn Nhạ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

89

Nghiên cứu, đánh giá quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch đến năm 2020, huyên Nam Sách, tỉnh Hải Dương

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2017

90

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

TS. Đỗ Văn Nhạ

Khoa học đất

2017

91

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá đất tại dự án khu đô thị Bắc sông Cấm, thành phố Hải Phòng

PGS.TS. Đỗ Thị Tám (đồng tác giả)

Khoa học đất số 49

2017

92

Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

ThS Nguyễn Quang Huy

Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

2017

93

Nghiên cứu đặc tính lý, hóa học của các nhóm đất chính ở Phú Thọ

ThS Nguyễn Quang Huy

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

2017

94

Đánh giá việc thực hiện một số quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh

PGS.TS. Đỗ Thị Tám (đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

2017

95

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá đất tại dự án khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào 2, thành phố Hải Phòng

PGS.TS. Đỗ Thị Tám, TS. Trần Trọng Phương

Tạp chí Khoa học đất

2017

96

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

TS. Đỗ Văn Nhạ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

97

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

PGS.TS. Đỗ Thị Tám, (đồng tác giả)

Khoa học và công nghệ. Đại học Thái Nguyên

2017

98

Đánh giá mức độ thoái hoá đất kỳ đầu tình Thái Bình

TS. Phan Quốc Hưng , ThS Vũ Thị Xuân Hương

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 7/2016, tr. 26-34

2016

99

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ sinh học từ hỗn hợp phân gà và phế liệu sợi bông theo phương pháp bán hảo khí cải tiến

PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

Tạp chí Khoa học đất

2016

100

Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) do hoạt động công nghiệp đến tính chất đất nông nghiệp khu vực ven Hà Nội

PGS.TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Khoa học đất

2016

101

Sử dụng vi sinh vật cải thiện khả năng của thực vật trong xử lý đất ô nhiễm chì, đồng, kẽm

PGS.TS. Phan Quốc Hưng, GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số tháng 10/2016, trang 134-140

2016

102

Tình hình quản lý sử dụng đất nông lâm trường ở Lào Cai

PGS.TS. Cao Việt Hà

Tạp chí Khoa học đất

2016

103

Thực trạng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ

ThS Hoàng Thị Hương , PGS.TS. Cao Việt Hà

Tạp chí Khoa học đất

2016

104

Thực trạng xói mòn đất do mưa ở tỉnh Bắc Kạn

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

Khoa học đất số 48

2016

105

Đánh giá chất lượng nhóm đất phù sa ở xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

TS. Luyện Hữu Cử

Tạp chí Khoa học đất

2016

106

Đánh giá tính chất và mức độ ô nhiễm đất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

TS. Phan Quốc Hưng

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam, số 11, tập 14, trang 1741-1752

2016

107

ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lí nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt 12 quận nội thành, thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 - 2015

ThS Nguyễn Đức Thuận, TS. Phạm Văn Vân

khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 8, tr. 1219-1230

2016

108

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án đường Tl287 đoạn qua địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

TS. Phạm Văn Vân, PGS.TS. Đỗ Thị Tám, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 

2016

109

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

TS. Phạm Văn Vân, ThS Nguyễn Đức Thuận

Khoa học đất

2016

110

Ứng dụng công nghệ WEBGIS xây dựng hệ thống cung cấp thông tin giá đất thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

TS. Lê Thị Giang

Khoa học đất

2016

111

Ứng dụng chỉ số NDVI để xác định diện tích đất trồng lúa tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm 2016

ThS Nguyễn Đức Thuận

Khoa học đất

2016

112

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động thảm phủ rừng giai đoạn 2010-2015 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

TS. Trần Quốc Vinh

Khoa học đất

2016

113

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và đánh giá thích hợp đất sản xuất nông nghiệp khu vực ven đô thành phố Hà Tĩnh(Lượt xem: 2)

TS. Trần Quốc Vinh

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 14, số 3:409-421

2016

114

Simulating yield response of maize to climate change with Aquacrop model for improved land use planning in Northwest Vietnam

TS. Lê Thị Giang, TS. Nguyễn Đình Công

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 10, 2016

2016

115

Đánh giá khả năng ứng dụng mô hình hồi quy logistic đa thức để thành lập bản đồ đất tỉnh Bắc Ninh

KS. Đoàn Thanh Thủy, TS. Lê Thị Giang

khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 4, tr.629-634

2016

116

Ứng dụng GIS và Viễn thám trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2015

TS. Lê Thị Giang

Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2016

2016

117

Thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quản Ninh.

Phạm Văn Vân

Vũ Thị Thu Hương

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

2016

118

Đánh giá khả năng ứng dụng mô hình hồi quy logistic đa thức để thành lập bản đồ đất tỉnh Bắc Ninh

Đoàn Thanh Thủy

Lê Thị Giang

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam số 3/2016

2016

119

Sự biến động của các hợp chất Nitơ hữu cơ trong quá trình ủ phân hữu cơ với sự có mặt của trùn quế

TS. Nguyễn Thu Hà, ThS Nguyễn Văn Thao, ThS Nguyễn Thị Lan Anh

Khoa học đất

2016

120

Bước đầu nghiên cứu bón phân đạm cho cỏ voi lai VA06 trên đất xám bạc màu Vĩnh Phúc

PGS.TS. Nguyễn Như Hà

Khoa học đất số 48,tr.46-48

2016

121

Ảnh hưởng của các mức đạm, lân, kali đến cây cà chua trồng trên giá thể hữu cơ

ThS Nguyễn Văn Thao, TS. Nguyễn Thu Hà, PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 14,số 8 năm 2016

2016

122

Ảnh hưởng của phân bó chứa Ca, S, B đến sinh trưởng và năng suất cây Hồ Tiêu trên đất xám tại Phú Giáo, Bình Dương.

ThS Nguyễn Văn Thao, PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải, TS. Nguyễn Thu Hà

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 18 năm 2016, trang 112-118

2016

123

Đánh giá hiệu quả của các dạng phân ure khác nhau tới cây su hào

TS. Nguyễn Thu Hà, ThS Nguyễn Thị Lan Anh

Khoa học đất

2016

124

Hiệu lực trực tiếp của phân vô cơ đa lượng đối với cây ngô trên đất đỏ vàng tại Sơn La

PGS.TS. Nguyễn Như Hà

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 17 năm 2016, trang 53-57

2016

125

Hiệu lực của phân lân và kali trên đất đỏ vàng tại tỉnh Sơn La

PGS.TS. Nguyễn Như Hà

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 18 năm 2016, trang 53-57

2016

126

Nghiên cứu thảo luận về hiện trạng rèn luyện thể dục thể thao của sinh viên miền Bắc Việt Nam

ThS Ngô Thị Hà(đồng tác giả)

Tạp chí Giáo dục Phương Đông

2016

127

Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

TS. Phan Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên,Số 03/1, Tập 148, Tr. 161 - 166.

2016

128

Đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

TS. Phan Thị Thanh Huyền

Khoa học đất số 47

2016

129

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

TS. Phan Thị Thanh Huyền

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 21-227, tr. 16-18

2016

130

Thực trạng tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Tạp chí Khoa học đất, số 47-2016, tr 126

2016

131

Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường

KS. Vũ Thanh Biển (đồng tác giả)

Tạp chí , Tài nguyên và Môi trường, 5/235 tháng 3. Trang. 11-13

2016

132

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 – 2015

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà (đồng tác giả)

Khoa học đất

2016

133

Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

TS. Phan Thị Thanh Huyền

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 6, tr. 900-906

2016

134

Tác động của công tác tạo quỹ đất đến phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015.

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 21/2016 (135-142)

2016

135

Đánh giá thực trạng phát triển quỹ đất tại thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái.

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà (đồng tác giả)

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 19/2016 (10-27)

2016

136

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng đất nông nghiệp huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà (đồng tác giả)

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 15/2016 (11-28)

2016

137

Đánh giá hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

TS. Phan Thị Thanh Huyền

Khoa học Đất

2016

138

Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – Nghiên cứu tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp – Hòa Bình

TS. Phạm Phương Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2016

139

Một số yếu ảnh hưởng đến công tác phát triển quỹ đất thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà(đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học đất

2016

140

Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

TS. Phạm Phương Nam

Khoa học đất

2016

141

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

TS. Phan Thị Thanh Huyền(đồng tác giả)

Khoa học đất

2016

142

Thực trạng và một số giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng đất nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ThS Nguyễn Thị Thu Hương(đồng tác giả)

Khoa học đất

2016

143

Công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế: Nghiên cứu trường hợp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 21, tr. 18 - 23

2016

144

Quy định mới về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

TS. Phạm Phương Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2016

145

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng đến sinh kế của người dân

TS. Phan Thị Thanh Huyền

Nông nghiệp và PTNT

2016

146

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ThS Nguyễn Thị Thu Hương (đồng tác giả)

Khoa học và công nghệ

2016

147

Về vai trò của giới trong chuỗi giá trị ngô tại xã Mường Thải, Sơn La

ThS Nguyễn Khắc Việt Ba (đồng tác giả)

Kinh tế và dự báo Số 4/2016 (51-53)

2016

148

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Tạp chí Khoa học đất Số 47

2016

149

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Tạp chí Khoa học đất Số 47

2016

150

Thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

TS. Đỗ Văn Nhạ (đồng tác giả)

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 12/2016

2016

151

Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

TS. Đỗ Văn Nhạ

Khoa học và phát triển tập 14 số 5

2016

152

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS. Đỗ Thị Tám (đồng tác giả)

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 20

2016

153

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.

PGS.TS. Đỗ Thị Tám (đồng tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 16

2016

154

Tính chất một số đất chính của huyện Hatxaifong, thủ đô Viêng Chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 24 năm 2016

2016

155

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách đất đai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

PGS.TS.Đỗ Thị Tám

Khoa học đất

2016

156

Thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

TS. Đỗ Văn Nhạ

Khoa học đất

2016

157

Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

ThS Nguyễn Khắc Việt Ba (đồng tác giả)

Khoa học đất

2016

158

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

TS. Đỗ Văn Nhạ

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2016

159

Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

ThS Nguyễn Khắc Việt Ba

Khoa học đất

2016

160

Đánh giá hiệu quả của một số mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hàng hoá trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

TS. Đỗ Văn Nhạ (đồng tác giả)

Khoa học và phát triển, số 9

2016

161

Thực trạng và vai trò của công tác dồn điền đổi thửa với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

TS. Đỗ Văn Nhạ (đồng tác giả)

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2016

162

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án đường Tl287 đoạn qua địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Khoa học đất số 47

2016

163

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Khoa học đất số 47

2016

164

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Nông nghiệp và PTNT

2016

165

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị Phú Mỹ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Khoa học đất số 47

2016

166

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách đất đai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Khoa học đất số 48

2016

167

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đến giá đất tị dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng

PGS.TS. Đỗ Thị Tám (đồng tác giả)

Khoa học đất số 49

2016

168

Ứng dụng viễn thám và kiến thức bản địa đánh giá biến động lớp phủ tại thượng nguồn lưu vực Sông Mã, Tây Bắc, Việt Nam.

TS. Ngô Thanh Sơn, ThS Nguyễn Đức Lộc

Tạp chí Khoa học đất

2016

169

Mô hình toán về lan truyền ẩm và năng suất cà chua do tưới nhỏ giọt trên đất phù sa sông Hồng

TS. Ngô Thị Dung, PGS.TS. Nguyễn Văn Dung, PGS.TS. Hoàng Thái Đại, Lê Đức Vĩnh

Tạp chí Khoa học đất số 48, tr.29-35

2016

170

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

PGS.TS. Hoàng Thái Đại

Tạp chí Kinh tế sinh thái

2016

171

Một số kết quả ban đầu về hiệu quả kinh tế và sinh thái của cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp bền vững tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

PGS.TS. Hoàng Thái Đại

Tạp chí Kinh tế sinh thái số 51, năm 2016 Trang 22-29

2016

172

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo GPS động xử lý sau thành lập lưới khống chế địa chính

ThS Nguyễn Đức Lộc

Tạp chí Khoa học Số 4 (03/2016), trang 48-54

2016

173

Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời, ThS Nguyễn Khắc Việt Ba

Khoa học đất

2016

174

Thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10/2016, tr.64-70

2016

175

A pplying logistic regression model to analyze the relationship between land use change and natural – social factors: A case study in Tien Yen district, Quang Ninh Province

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS Nguyễn Khắc Việt Ba

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam Tập 14, số 10: 1530 - 1539

2016

176

Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới khống chế địa chính phục vụ công tác xây dựng bản đồ địa chính tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

ThS Nguyễn Đức Lộc

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

2016

177

Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

TS. Trần Trọng Phương

Khoa học đất

2016

178

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng,tỉnh phú thọ

Phan Văn Khuê, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Xuân Thành

Khoa học đất số 47, trang 84-89

2016

179

Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân ở huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Khắc Việt Ba

Tạp chí khoa học đất N047-2015

2015

180

Chương trình máy tính bình sai lưới độ cao

Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Khắc Năng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Trung

Tạp chí khoa học và phát triển. Tập 13, số 2-2015

2015

181

Tính bền vững của loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Thất

Nguyễn Hữu Thành và nnk

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2015

182

Định hướng phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp huyện Lục ngạn tỉnh Bắc GIang

Vũ thị Thương, Cao Việt Hà, Vũ Năng Dũng

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.Số 16 năm 2015, trang 3-10

2015

183

Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai

Luyện Hữu Cử và nnk

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2015

184

Thực trạng thoái hóa đất tỉnh Thanh Hóa và các giải pháp phục hồi. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Đất Việt Nam-Hiện trạng sử dụng và thách thức”

Luyện Hữu Cử và nnk

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2015

185

Nghiên cứu thực trạng quản lý môi trường và định hướng bảo vệ môi trường tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Luyện Hữu Cử và nnk

Tạp chí Khoa học Đất số 45

2015

186

Tính bền vững của các loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Quốc Việt

Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Số 14/2015, trang 18-26.

2015

187

Ứng dụng phần mềm Vilis phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Trần Quốc Vinh

Tạp chí Khoa học đất Việt nam, số 45/2015. ISSN: 0868-3743

2015

188

Tích hợp GIS và đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) trong xác định đất thích hợp trồng vải thiều huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Lê Thị Giang

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 2, 2015

2015

189

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đến chất lượng phân ủ từ rác thải sinh hoạt

Nguyễn Văn Thao (đồng tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 9/2015

2015

190

Ảnh hưởng của tỷ lệ trộn rơm ủ và đất phù sa đến năng suất dưa chuột trồng trong chậu

Nguyễn Văn Thao (tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 15/2015

2015

191

Giải pháp cho sử dụng phân bón trong canh tác nông nghiệp có hiệu quả cao, an toàn môi trường và chất lượng sản phẩm

Nguyễn Như Hà (tác giả)

Hội nghị Phân bón và hóa chất trong canh tác nông nghiệp- Bộ NN&PTNT

2015

192

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện Phú Xuyên - thành phố Hà Nội

Hoàng Thái Đại, Nguyễn Danh Công, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân

Tạp chí Kinh tế sinh thái Số 48, trang 51-58, Tháng 4 năm 2015

 

2015

193

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Hoàng Thái Đại, Hà Thị Huệ, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân

Tạp chí Kinh tế sinh thái Số 48, trang 42-50, Tháng 4 năm 2015

2015

194

Một số kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tỉnh Nam Định

 

Nguyễn Tuấn Hùng, Hoàng Thái Đại, Vũ Thị Xuân

Tạp chí Kinh tế sinh thái Số 48, trang 33-41, Tháng 4 năm 2015

2015

195

Hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hồ Thị Lam Trà

(đồng tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 19

2015

196

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 14

2015

197

Du lịch theo hướng sinh thái và cộng đồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, thực trạng và giải pháp sử dụng đất

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà

(đồng tác giả)

Tạp chí khoa học và phát triển

2015

198

Mô hình Hedonic và phần mềm cho bài toán xác định giá đất, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

Th.S.Bùi Nguyên Hạnh

(đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học và phát triển

2015

199

Kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định

TS. Phạm Phương Nam,

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

Tạp chí Khoa học & Phát triển, tập 13, số 6

2015

200

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án khu công nghiệp Yên Bình I trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học đất số 45

2015

201

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học đất số 46

2015

202

Đánh giá thực trạng giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà,

TS. Phan Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học đất, Số 46

2015

203

Đánh giá công tác giao đất và cho thuê đất trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên

2015

204

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

TS. Phạm Phương Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2015

205

Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất nông nghiệp

TS. Phạm Phương Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2015

206

Nâng cao hiệu quả giao đất,cho thuê đất phù hợp với chế độsở hữu toàn dân về đất đai

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2015

207

Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền

TS. Phạm Phương Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2015

208

Giải pháp hạn chế khiếu nại, tranh chấp đất đai taị các nông, lâm trường quốc doanh

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2015

209

Công tác thanh tra, khiếu nại, tranh chấp đất đai

TS. Phan Thị Thanh Huyền (đồng tác giả)

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2015

210

Công tác tạo quỹ đất tại Cộng hòa Bulgaria

TS. Phạm Phương Nam (đồng tác giả)

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2015

211

Bàn về năng lực quản lý đất đai cấp xã tại Huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang

TS. Nguyễn Thị Thu Hương (đồng tác giả)

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2015

212

Đánh giá tác động thực hiện dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến giá trị đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Quang Học

(đồng tác giả)

Khoa học Đất

Số 45/2015

213

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đỗ Thị Tám

(đồng tác giả)

Khoa học đất

2015

214

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Thị Tám

(đồng tác giả)

Khoa học đất

2015

215

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu công nghiệp Đa Hội, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Đỗ Thị Tám

(đồng tác giả)

Khoa học đất

2015

216

Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh theo hướng xây dựng nông thôn mới.

Đỗ Thị Tám

(đồng tác giả)

Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên

2015

217

Bố trí sử dụng đất của tỉnh Nam Định để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguyễn Thị Vòng

(đồng tác giả)

Khoa học và Phát triển

Số 6 /2015

218

Integration of landslide susceptibility into land use planning (LUP) in Mai Chau District, HoaBinhProvince

Đỗ Văn Nhạ

Khoa học và phát triển

Số 8 / 2015

219

Landslide susceptibility in Mai Chau District, Hoa Binh Province, Viet Nam

Đỗ Văn Nhạ

(đồng tác giả)

Khoa học và phát triển

Số 3 / 2015

220

Damage of landslide on land use from 2000 to 2010 in Maichau District, Hoabinh Province, Vietnam

Đỗ Văn Nhạ

Khoa học và phát triển

Số 2 /2015

221

Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để triển khai một số dự án tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Đỗ Thị Tám

(đồng tác giả)

Khoa học và phát triển

2015

222

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Mê Linh, tp Hà Nội

Đỗ Thị Tám

(đồng tác giả)

Khoa học và phát triển

2015

223

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Vòng

(đồng tác giả)

Nông nghiệp và PTNT

Số 01 /2015

224

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Khoái Châu Hưng Yên

Nguyễn Quang Học

Nông nghiệp và PTNT

Số 10/2015

225

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới: Nghiên cứu trường hợp xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nguyễn Quang Huy, Đỗ Văn Nhạ

Nông nghiệp và PTNT

Số 3+4 /2015

226

Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa- Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp.

Đỗ Thị Tám

(đồng tác giả)

Nông nghiệp và PTNT

2015

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ