Giới thiệu chung

Văn phòng khoa: Nhà B1

Điện thoại: (024)38765588,

Fax: (024) 38760476,

Email:qldd@vnua.edu.vn

Nhà làm việc của khoa

I. Sứ mệnh, tầm nhìn của Khoa Quản lý đất đai

Tầm nhìn
Khoa Quản lý đất đai phấn đấu trở thành một đơn vị hàng đầu của Việt nam về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. 

Sứ mệnh

Sứ mạng của khoa Quản lý đất đai là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

II. Lịch sử phát triển của Khoa

Tiền thân của khoa Quản lý đất đai là khoa Quản lý ruộng đất được thành lập theo QĐ số 192NN/TC ngày 19/11/1976 của Bộ Nông nghiệp, trên cơ sở từ một số bộ môn của khoa Trồng trọt cũ như bộ môn Thổ nhưỡng-Nông hoá, Canh tác học, Thuỷ nông - Trắc đạc, Hóa học và bộ môn mới thành lập là Quy hoạch & Quản lý đất đai, Vi sinh vật đất, Phân tích đất.

Những người đặt nền móng cho Khoa, cũng là những người đã đóng góp cả cuộc đời để xây dựng Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (trước đây) nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là cố GS.NGND Lê Duy Thước, cố GS.NGƯT Cao Liêm…

Nhiệm vụ cơ bản của Khoa trong thời kỳ đầu là đào tạo kỹ sư thuộc ngành Thổ nhưỡng-Nông hoá và ngành Quản lý đất đai. Sự ra đời của khoa Quản lý ruộng đất mở đầu thời kỳ đào tạo cán bộ Quản lý đất đai bậc đại học và sau đại học ở nước ta.

Năm 2003, theo QĐ số 2276/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 21/5/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoa Quản lý ruộng đất được bổ sung thêm bộ môn Sinh thái nông nghiệp (từ khoa Nông học) và được đổi tên thành khoa Đất và Môi trường.

Năm 2008, để đáp ứng nhiệm vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế, theo QĐ số 281/QĐ-NN1 ngày 28/2/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp 1, khoa Đất và Môi trường được đổi tên thành khoa Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2013, do yêu cầu phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như phù hợp với chiến lược phát triển Trường đến năm 2020 là một trường Đại học Đa ngành, đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội gắn với với thực tiễn, sự phát triển kinh tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày 10/10/2013, Nhà trường đã quyết định tách Khoa Tài nguyên và Môi trường thành hai khoa là Khoa Quản lý Đất đai và Khoa Môi trường.

Cho đến nay, khoa Quản lý Đất đai đã trải qua 7 nhiệm kỳ. Trong quá trình phát triển, số ngành học, số bộ môn và số các môn học đã có thay đổi để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của nông nghiệp, nông thôn, nông dân và gắn với việc ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể thấy được phần nào điều đó qua diễn biến số bộ môn ở các nhiệm kỳ tổ chức của Khoa.

Nhiệm kỳ 1976 - 1988 Khoa có 7 bộ môn: Thổ nhưỡng-Nông hoá, Canh tác học, Thuỷ Nông - Trắc đạc, Quy hoạch và Quản lý đất đai, Phân tích đất, Vi sinh vật đất, Hoá học.

Nhiệm kỳ 1988 -1992 Khoa có 4 bộ môn (giai đoạn này hình thành các bộ môn ghép): Thổ nhưỡng - Nông hoá - Vi sinh vật, Thuỷ nông - Canh tác, Quy hoạch và Quản lý đất đai, Hoá học.

Nhiệm kỳ 1992 - 1996 Khoa có 6 bộ môn (năm 1994 bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai tách thành 3 bộ môn): Quản lý đất đai,  Quy hoạch đất đai, Hệ thống thông tin đất, Thổ nhưỡng - Nông hoá, Thuỷ nông - Canh tác, Hoá học.

Nhiệm kỳ 1996 - 2000 số bộ môn trong Khoa không thay đổi, giữ nguyên như nhiệm kỳ trước.

Nhiệm kỳ 2001 - 2006 Khoa có 9 bộ môn: Khoa học Đất, Nông hoá - Vi sinh vật, Thuỷ nông - Canh tác, Sinh thái nông nghiệp, Công nghệ Môi trường, Quản lý đất đai, Quy hoạch đất đai, Địa chính và Hoá học. Năm 2003 Bộ môn Thổ nhưỡng - Nông hoá tách thành bộ môn Khoa học đất và Nông hoá - Vi sinh vật; Bộ môn Hệ thống thông đất được bổ sung thêm tổ trắc địa từ bộ môn Quản lý đất đai và đổi tên thành bộ môn Địa chính.  Thành lập mới bộ môn Công nghệ môi trường.

Giai đoạn 2006 - 2013 Khoa có 11 bộ môn: Quản lý đất đai, Quy hoạch đất, Trắc địa Bản đồ và Thông tin Địa lý (đổi tên từ bộ môn Địa chính), Khoa học Đất, Nông hoá, Vi sinh vật, Tài nguyên nước, Sinh thái nông nghiệp, Công nghệ Môi trường và Hoá học.

Giai đoạn 2013 đến nay khoa có 7 bộ môn: Quản lý đất đai, Quy hoạch đất đai, Trắc địa Bản đồ, Hệ thống Thông tin Đất đai, Khoa học Đất, Nông hoá và Tài nguyên nước.

Hiện tại, số cán bộ công nhân viên chức trong Khoa là 57 người, trong đó trên 87% có trình độ trên đại học, trên 50% là cán bộ trẻ; số GS, PGS là 14 người, số GVC là 15 người; số tiến sỹ là 32, số thạc sỹ 22 người. Khoa có 2 nhà giáo Ưu tú...

Trong hơn 40 năm qua, một chặng đường không dài, nhưng thành tích mà khoa Quản lý Đất đai đã đạt được thật đáng tự hào, là Khoa đầu đàn của ngành Tài nguyên và Môi trường toàn quốc, là một Khoa mạnh toàn diện trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành tài nguyên môi trường và nền nông nghiệp của đất nước.

Hiện nay, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều có mặt các cán bộ khoa học kỹ thuật được đào tạo tại khoa Quản lý Đất đai. Họ đã và đang tham gia tích cực vào việc quản lý, khai thác nguồn tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên thiên nhiên có hiệu quả theo hướng phát triển bền vững… Đó là trên 10.000 kỹ sư ngành Quản lý đất đai, 1.075 kỹ sư ngành Thổ nhưỡng - Nông hoá và ngành Khoa học đất được đào tạo chính quy tại trường và các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học tại  Trường và các địa phương.

Hiện nay, Khoa Quản lý Đất đai có 7 ngành và chuyên ngành đào tạo bậc đại học là: Quản lý đất đai, Khoa học đất, phân bón và dinh dưỡng cây trồng, Quản lý Tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý Bất động sản; Công nghệ địa chính, 3 ngành đào tạo cao học, đó là: Quản lý đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật Tài nguyên nước; 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật Tài nguyên nước;

Năm 2019, Khoa Quản lý đất đai đang có 14 lớp chính quy tại trường với tổng số 1354 sinh viên đại học và 95 sinh viên cao đẳng. Trong đó: ngành Quản lý đất đai 1268 sinh viên đại học; ngành Khoa học đất 80 sinh viên hệ đại học; ngành kỹ thuật Tài nguyên nước: 6 sinh viên. Khoa đang quản lý 4 lớp cao học (K26- K27) với tổng số 200 học viên (ngành Quản lý đất đai và ngành Khoa học đất). Hiện nay có 42 nghiên cứu sinh đang được đào tạo tại khoa thuộc các chuyên ngành: Quản lý đất đai, khoa học đất và Kỹ thuật tài nguyên nước.

Các cán bộ do Khoa đào tạo có trình độ chuyên môn vững vàng, được cơ sở sử dụng đánh giá tốt. Nhiều người trong số họ đã, đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước; nhiều người đã trở thành GS, PGS, TS, đang công tác, giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, các viện nghiên cứu; nhiều người đã trở thành các doanh nhân, các nhà doanh nghiệp tiêu biểu.

Trong gần 40 năm qua, ngoài nhiệm vụ đào tạo, khoa Quản lý Đất đai còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần đáng kể cho sự phát triển nông nghiệp của đất nước. Khoa đã chủ trì và tham gia 25 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì 70 đề tài cấp Bộ, hàng trăm đề tài cấp cơ sở và các dự án chuyển giao KHCN vào sản xuất ở hầu hết các tỉnh trên toàn quốc. Các đề tài và địa điểm khoa chuyển giao KHCN, đó là:

 - Kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, phân hạng đất ở các địa phương: TP Hà Nội (Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phương, Phú Xuyên, Chương Mỹ); Quảng Ninh (Uông Bí, Đầm Hà, Hải Hà, Cẩm Phả); Hải Dương (Thanh Miện, Bình Giang, Ninh Giang, Kinh Môn); Vĩnh Phúc (Yên Lạc, Tam Dương); Phú Thọ (Tam Nông, Thanh Thủy); Lào Cai (Bảo Yên); Hoà Bình (Lương Sơn, Kỳ Sơn); Ninh Bình (Kim Sơn); Thanh Hóa (Đông Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung); Bắc Giang (Hiệp Hòa, Yên Dũng); Hưng Yên (Mỹ Hào, TP Hưng Yên, Khoái Châu, Văn Lâm), Thái Bình (Đông Hưng, Kiến Xương); Hà Nam (Lý Nhân); Nghệ An (Nam Đàn); Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Can Lộc); Quảng Bình (Bố Trạch), Đắc Lắc (KrongAna, CuKuin)...

 - Quy hoạch môi trường, ĐTM, ĐMC, xử lý phế thải, nước thải, phế phụ phẩm chống ô nhiễm môi trường v v..ở các tỉnh: Ninh Bình, Lào Cai, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Lai Châu, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và các khu công nghiệp, làng nghề, bệnh viện ở các tỉnh thành phía Bắc...

 - Quy hoạch phát triển nông nghiệp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên…

  - Đánh giá phân hạng đất, ô nhiễm đất, nước và chuyển giao các chế phẩm sinh học, sản phẩm mới dùng trong sản xuất nông nghiệp được triển khai ở các địa phương: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, các tỉnh ven biển Bắc trung bộ, Tây nguyên, các tỉnh thuộc bán đảo Cà Mau…

Điều đáng ghi nhận là trong số các đề tài nghiên cứu, các dự án chuyên giao có nhiều đề tài có tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Đặc biệt là những chương trình về quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai. Nhiều công trình được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen, bảng vàng danh dự, bằng sáng chế, giấy chứng nhận tiến bộ mới.

Việc hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Khoa đã có quan hệ với một số quốc gia và tổ chức quốc tế, như: CHLB Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Viện nghiên cứu di truyền thế giới, CHLB Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Trung Quốc…Khoa đã cung cấp một số chuyên gia làm công tác đào tạo ở Algeria, Congo, Angola và một số chuyên gia chỉ đạo sản xuất tại Senegal.

Những thành tựu của hơn 40 năm qua sẽ là cơ sở cho sự phát triển cao hơn ở chặng đường tiếp sau. Đến nay đã có trên 75% số môn học có giáo trình, bài giảng. Một số cơ sở vật chất được trang bị hiện đại trong thời gian vừa qua, cần được khai thác triệt để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa có Trung tâm phân tích JICA có khả năng phân tích các chỉ tiêu chuyên sâu về đất, nước, phân bón, cây trồng…; Các phòng thực hành, thực tập thuộc các bộ môn: Phòng thực hành tin học, viễn thám, đo đạc bản đồ, số hóa bản đồ, phòng in bản đồ…

Phía trước chúng ta là một chặng đường mới đầy triển vọng và sự phát triển lớn mạnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhưng cũng còn khó khăn, thử thách. Toàn thể cán bộ công nhân viên và sinh viên khoa Quản lý Đất đai đồng tâm, đoàn kết, nhất trí, tự hào để bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển mới.

 Sự thành đạt của các cựu sinh viên sẽ mãi mãi là niềm tự hào và nguồn động viên đầy sức mạnh đối với mọi thành viên trong Khoa, trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền nông nghiệp, nông thôn Việt Nam./.

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ