TT

Họ tên

Học vị

Bộ môn

Email

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sĩ

Nông hóa

lananhnt@vnua.edu.vn

2

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc sĩ

QHĐĐ

nn1ntanh78@vnua.edu.vn

3

Nguyễn Khắc Việt Ba

Thạc sĩ

QHĐĐ

4

Vũ Thanh Biển

Thạc sĩ

QLĐĐ

vtbien@vnua.edu.vn

5

Luyện Hữu Cử

Tiến sĩ

Khoa học đất

luyencu@yahoo.com.vn

6

Ngô Thị Dung

Tiến sĩ

Tài nguyên nước

ntdung@vnua.edu.vn

7

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

Tài nguyên nước

ntgianghau@vnua.edu.vn

8

Lê Thị Giang

PGS.TS

HTTT Đất đai

lethigiang@vnua.edu.vn

9

Cao Việt Hà

PGS.TS

Khoa học Đất

cvha@vnua.edu.vn

10

Ngô Thị Hà

Thạc sỹ

QLĐĐ

ngothiha@vnua.edu.vn

11

Nguyễn Thu Hà

Tiến sĩ

Nông hoá

ntha@vnua.edu

12

Trần Thị Lệ Hà

Thạc sĩ

Văn phòng Khoa

leha@vnua.edu.vn

13

Đỗ Thị Đức Hạnh

GVCC.TS

QLĐĐ

dtdhanh@vnua.edu.vn

14

Bùi Nguyên Hạnh

Thạc sĩ

QLĐĐ

bnhanh@vnua.edu.vn

15

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tiến sĩ

Trắc địa Bản đồ

ntthientnmt@vnua.edu.vn

16

Nguyễn Quang Học

PGS.TS

QHĐĐ

nqhoc@vnua.edu.vn

17

Nguyễn Thọ Hoàng

Kỹ sư

Khoa học đất

nguyenthohoang@vnua.edu.vn

18

Nguyễn Quang Huy

Thạc sĩ

QHĐĐ

nguyenquanghuy@vnua.edu.vn

19

Phan Thị Thanh Huyền

PGS.TS

QLĐĐ

syhuyen@gmail.com

20

Nguyễn Đức Hùng

Thạc sĩ

Khoa học đất

hungagri@vnua.edu.vn

21

Phan Quốc Hưng

PGS.TS

Khoa học Đất

hungbg@vnua.edu.vn

22

Nguyễn T Thu Hương

Thạc sĩ

QLĐĐ

ntthuongtnmt@vnua.edu.vn

23

Nguyễn Đức Hưởng

Kỹ sư

Tài nguyên nước

Nguyenduchuong86@gmail.com

24

Phan Văn Khuê

Tiến sĩ

Trắc địa Bản đồ

pvkhue@vnua.edu.vn

25

Nguyễn Thị Lịch

Cử Nhân

Văn phòng Khoa

ntlich@vnua.edu.vn

26

Nguyễn Đức Lộc

Thạc sĩ

Trắc địa Bản đồ

nguyenducloc@vnua.edu.vn

27

Đỗ Thị Loan

Thạc sĩ

HTTT Đất đai

28

Phạm Phương Nam

GVC.TS

QLĐĐ

ppnam@vnua.edu.vn

29

Nguyễn Khắc Năng

Thạc sĩ

Trắc địa Bản đồ

30

Đỗ Văn Nhạ

PGS.TS

QHĐĐ

dvnha@vnua.edu.vn

31

Phan Thành Nội

Tiến sĩ

Trắc địa Bản đồ

pthnoi@vnua.edu.vn

32

Phạm Thị Ngọc

Kỹ sư

HTTTĐất đai

33

Quyền Thị Lan Phương

Tiến sĩ

QHĐĐ

Lanphuongjuju.quyen06@gmail.com

34

Trần Trọng Phương

PGS.TS

Trắc địa Bản đồ

ttphuong@vnua.edu.vn

35

Nguyễn Văn Quân

GVC.TS

QLĐĐ

nvquan@vnua.edu.vn

36

NgôThanh Sơn

Tiến sĩ

Tài nguyên nước

ntson@vnua.edu.vn

37

Đỗ Thị Tám

PGS.TS

QHĐĐ

dttam@vnua.edu.vn

38

Nguyễn Hữu Thành

GS.TS

Khoa học Đất

nguyenhuuthanh@vnua.edu.vn

39

Nguyễn Văn Thao

Thạc sĩ

Nông hóa

Thaohadong218@gmail.com

40

Vũ Thị Thu

Thạc sĩ

QHĐĐ

vuthithu@vnua.edu.vn

41

Đoàn Thanh Thủy

Thạc sĩ

HTTT Đất đai

dtthuy@vnua.edu.vn

42

Nguyễn Đức Thuận

Thạc sĩ

HTTT Đất đai

nguyenducthuan@vnua.edu.vn

43

Hồ Thị Lam Trà

PGS.TS

QLĐĐ

holamtra@yahoo.com;holamtra@vnua.edu.vn

44

Nguyễn Đình Trung

Thạc sĩ

Trắc địa Bản đồ

ndtrung@vnua.edu.vn

45

Nguyễn Thành Trung

Thạc sĩ

Nông hóa

nttrungtnmt@vnua.edu.vn

46

Hà Văn Tú

Kỹ sư

Nông hóa

47

Phạm Bích Tuấn

Thạc sĩ

Văn phòng Khoa

pvtuan@vnua.edu.vn

48

Phạm Văn Vân

Tiến sĩ

HTTT Đất đai

pvvan@vnua.edu.vn

49

Bùi Lê Vinh

Tiến sĩ

Quản lý đất đai

bui_le_vinh@yahoo.com.vn

50

Trần Quốc Vinh

PGS.TS

HTTT Đất đai

tqvinh@vnua.edu.vn

51

Hoàng Quốc Việt

Thạc sĩ

Khoa học Đất

hqviet@vnua.edu.vn

52

Vũ Thị Xuân

Thạc sĩ

Tài nguyên nước

Hoadongnoi.xuan@gmail.com

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ