TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Cao Việt Hà

TEL:024.38768221

MOBILE:0982.170.098

Email:cvha@vnua.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Trần Trọng Phương

TEL:024.62617636

MOBILE:093.369.3666

Email:ttphuong@vnua.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Trần Quốc Vinh

TEL:024.62617621

MOBILE:090.686.9368

Email:tqvinh@vnua.edu.vn

 

 

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ