Enter Title

   I. Chức năng, nhiệm vụ của BCH LCH Khoa Quản lý đất đai nhiệm kỳ 2017 -2018

1. Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Khoa Quản lý đất đai,  Học viện Nông nghiệp Việt Nam vững mạnh.

2. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách lien quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

4. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ.

5. LCH khoa Quản lý đất đai luôn xây dựng là một tập thể  với lập trường tư tưởng vững vàng, luôn ý thức được trách nhiệm đối với nhiệm vụ học tập và trách nhiệm đối với mọi công tác được giao. BCH LCH Khoa luôn chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện và các đoàn thể, không ngừng tu dưỡng đạo đức, phấn đấu vươn lên trong học tập. BCH LCH luôn tâm niệm phải sống, học tập và hoạt động hết mình vì tập thể, lấy lợi ích của tập thể là mục tiêu phấn đấu

II. Danh sách BCH và CTV chi Hội sinh viên khoa Quản lý đất đai

STT

Họ và tên

Chi hội

MSV

Chức vụ hiện tại

Số điện thoại

1

Đoàn Thị Huyền Trang

K60QLDDE

605633

LCH trưởng

0978898771

2

Phạm Tuấn Anh

K61QLDDC

612816

LCH phó

0978825940

3

Hoàng Thân Vạn Phúc

K61QLDDA

612710

LCH phó

01214629874

4

Lăng Thị Linh Chi

K60QLDDB

603590

UV BCH LCH

01636429888

5

Phan Anh Tiến

K60QLDDA

603563

UV BCH LCH

01645292570

6

Nguyễn Tiến Anh

K61QLDDB

612814

UV BCH LCH

0962979326

7

Lê Thị Mai Anh

K61QLDDB

612735

UV BCH LCH

0975824115

8

Phạm Thị Xuân Nhi

K60QLDDD

603833

UV BCH LCH

01627903095

9

Bùi Văn Kha

K61QLDDC

612840

UV BCH LCH

01635892753

10

Hoàng Thị Minh Huyền

K61QLDDB

612758

UV BCH LCH

01653934499

11

Nguyễn Thị Dâng

K61QLDDB

612743

UV BCH LCH

01626523131

12

Tràn Nam Thế

K61QLDDA

612721

UV BCH LCH

01639026969

13

Vũ Thị Thùy Anh

K61QLDDA

612665

UV BCH LCH

0969444613

14

Trần Hiếu Nghĩa

K61KHD

611826

UV BCH LCH

0983917734

15

Giàng Seo Sếnh

K61QLDDC

612860

UV BCH LCH

01655173131

16

Lê Thị Thùy Dung

K62QLDDB

622734

UV BCH LCH

01698559724

17

Sủng Thị Dua

K62QLDDA

622635

UV BCH LCH

01254377560

18

Nguyễn Thị Thanh Vân

K61QLDDC

612870

UV BCH LCH

0968050515

19

Nguyễn Khánh Duy

K62QLDDB

622662

UV BCH LCH

0974248310

20

Nguyễn Thu Thảo

K62QLDDB

 

622706

UV BCH LCH

0962748699

21

Phạm Thúy Hiền

K63QLDDA

630824

CTV (Thư ký, Tuyên Truyền)

0912811094

 

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ