STT

TÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

1

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý bất động sản

Công nghệ Địa chính

2

 

Khoa học Đất

Khoa học Đất

Nông hóa - thổ nhưỡng

3

Kỹ thuật Tài nguyên nước

 

4 Quản lý tài nguyên và môi trường   
5 Phân bón và dinh dưỡng cây trồng  

 

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ