Enter Title

Bộ môn Tài nguyên nước - Khoa Quản lý đất đai

Điện thoại: 024.32665450

 

 

1. Giới thiệu chung

Bộ môn ra đời từ ngày đầu thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trải qua 60 năm phát triển, Bộ môn đã tham gia đào tạo cho Đất nước nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở tất cả các trình độ: Cao đẳng, đại học và sau đại học. Các nhà giáo, nhà khoa học các thế hệ của Bộ môn đã có những đóng góp tích cực vào thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện. Sự phát triển của các thành viên của Bộ môn qua các thời kỳ đã góp phần tích cực trong việc tạo dựng và khẳng định thương hiệu cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy đại học và sau đại học cho các ngành Quản lý Đất đai, Môi trường, Nông học, Khoa học Đất, Thổ nhưỡng - Nông hóa, Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật. Hiện nay Bộ môn đảm nhiệm dạy cao đẳng, đại học và cao học cho 8 chuyên ngành, gồm các môn học sau: Quản lý nguồn nước; Thủy nông cải tạo đất; Quản lý tưới tiêu; Tưới tiêu trong nông nghiệp; Tài nguyên nước; Đất ngập nước; Quản lý lưu vực; Thủy văn, Thủy văn nguồn nước, Thủy lực môi trường, Mô hình hóa trong quản lý đất đai; Mô hình hóa trong môi trường; Quan hệ Đất – Nước – Cây trồng; Quản lý tổng hợp lưu vực. Năm 2015, được sự phân công của Khoa và Học viện, Bộ môn đã xây dựng thành công chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước trình độ đại học. Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước bắt đầu tuyển sinh từ tháng 9 năm 2016.

3. Danh sách cán bộ đang công tác tại Bộ môn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS.Ngô Thị Dung

Trưởng Bộ môn

ntdung@vnua.edu.vn

2

ThS.Nguyễn Thị Giang

Phó bộ môn

ntgianghau@yahoo.com

3

TS.Ngô Thanh Sơn

Giảng viên

ntson@vnua.edu.vn

4

ThS.Vũ Thị Xuân

Giảng viên

vtxuan@vnua.edu.vn

5

KS.Nguyễn Đức Hưởng

Kỹ thuật viên

4. Môn học giảng dạy

TT

Mã học phần

Môn học

Giảng viên

Đại học

1

QL03057

Thuỷ nông cải tạo đất

Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại, Nguyễn Thị Giang

2

QL01014

Quản lý nguồn nước

Ngô Thị Dung, Vũ Thị Xuân, Ngô Thanh Sơn

3

QL03055

Đất ngập nước

Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại, Ngô Thị Dung

4

QL02014

Tưới tiêu trong nông nghiệp

Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại, Nguyễn Thị Giang

5

QLE03001

Mối quan hệ cây trồng nước đất

Nguyễn Văn Dung

6

MT02042

Tài nguyên thiên nhiên 2

Ngô Thị Dung, Vũ Thị Xuân

7

QL02044

Thủy văn

Nguyễn Duy Bình, Hoàng Thái Đại, Ngô Thanh Sơn

8

QL02017

Thủy văn nguồn nước

Nguyễn Duy Bình, Hoàng Thái Đại, Ngô Thanh Sơn

9

QL03056

Quản lý lưu vực

Nguyễn Duy Bình, Hoàng Thái Đại, Ngô Thanh Sơn, Nguyễn Văn Dung

10

QL02001

Nguyên lý thủy văn

Nguyễn Duy Bình, Hoàng Thái Đại, Ngô Thanh Sơn

11

QL02004

Chuyển vận nước và chất trong đất

Nguyễn Duy Bình, Hoàng Thái Đại

12

QL02003

Chất lượng nước

Nguyễn Văn Dung, Ngô Thanh Sơn

13

QL03001

Hải dương học

Ngô Thị Dung, Ngô Thanh Sơn

14

QL02002

Thủy văn công trình

Nguyễn Duy Bình, Hoàng Thái Đại

15

QL03008

Nguyên lý quản lý Tài nguyên nước

Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân

16

QL03071

Mô hình thủy văn

Nguyễn Duy Bình, Ngô Thanh Sơn

17

QL03070

Tài nguyên nước dưới đẩt

Ngô Thị Dung, Nguyễn Văn Dung

18

QL03003

Cơ học kết cấu

Ngô Thị Dung, Nguyễn Duy Bình

19

QL03049

Hình thái và chỉnh trị sông ngòi

Hoàng Thái Đại, Ngô Thị Dung

20

QL03013

Đập nước và công trình thủy điện

Hoàng Thái Đại, Nguyễn Duy Bình

21

QL03002

Nguyên lý thiết kế dự án

Vũ THị Xuân, Ngô Thanh Sơn

22

QL03005

Tưới nước

Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân

23

QL03006

Tiêu nước

Ngô Thị Dung, Hoàng Thái Đại

24

QL03004

Máy bơm và trạm bơm

Ngô Thị Dung, Nguyễn Duy Bình

25

QL03058

Ứng dụng GIS trong quản lý nguồn nước

Nguyễn Duy Bình, Ngô Thanh Sơn

26

QL03059

Quản lý và kiểm soát chất lượng nước

Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Thị Giang

27

QL03010

Cấp thoát nước nông thôn

Ngô Thị Dung, Hoàng Thái Đại

28

QL03007

Phân tích hệ thống và ứng dụng trong quản lý tài nguyên nước

Nguyễn Thị Giang, Hoàng Thái Đại

29

QL03011

Thiết kế hệ thống tưới tiêu

Nguyễn Duy Bình, Ngô Thị Dung

30

QL03009

Mô hình hệ thống tài nguyên nước

Nguyễn Duy Bình, Ngô Thanh Sơn

31

QL03012

Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngô Thị Dung, Nguyễn Văn Dung

32

QL03060

Chính sách tài nguyên nước

Vũ Thị Xuân, Nguyễn Thị Giang

33

QL03104

Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang

Cao học

1

QL07031

Quản lý lưu vực

Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại

2

QL07060

Quản lý tổng hợp lưu vực

Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại

3

QL07061

Tưới tiêu trong nông nghiệp

Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại

Tiến sĩ

1

QL808

Quản lý tổng hợp lưu vực nâng cao

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung
PGS.TS. Hoàng Thái Đại

2

QL809

Các hệ thống tưới và tiêu nước

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung
PGS.TS. Hoàng Thái Đại

3

QL812

Bảo tồn và quản lý đất và nước

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung
PGS.TS. Hoàng Thái Đại

4

QL811

Kỹ thuật kiểm soát chất lượng nước

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung
TS. Trịnh Quang Huy

5

QL810

Phương pháp phân tích hệ thống đối với các hệ thống nguồn nước

TS. Nguyễn Duy Bình
PGS.TS. Hoàng Thái Đại

6

QL813

Thủy văn và khí hậu nhiệt đới

TS. Nguyễn Duy Bình
PGS.TS. Hoàng Thái Đại

7

QL814

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên nước

TS. Nguyễn Duy Bình

8

QL815

Mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật đất và nước

TS. Nguyễn Duy Bình

9

QL825

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung
PGS.TS. Hoàng Thái Đại

 

 5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu chính  

Nhu cầu nước của cây trồng; Tối ưu hóa trong sử dụng nước; Chế độ tưới tiêu nước hợp lý cho cây trồng; Hệ thống tưới tiêu nước; Cân bằng dinh dưỡng trong lưu vực; Chống suy thoái đất; Xây dựng hệ thống cơ cấu cây trồng trên cơ sở giảm chi phí đầu vào; Đánh giá xói mòn và thoái hóa đất nông nghiệp; Ứng dụng công nghệ mô hình, GIS và cơ sở dự liệu trong đánh giá và quản lý tài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên nước.

6. Giáo trình, bài giảng

STT

Tên giáo trình, bài giảng

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Giáo trình Quản lý nguồn nước

Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Dung

Nông nghiệp

2005

2

Giáo trình Thủy nông cải tạo đất

Phạm Ngọc Dũng

Nông nghiệp

2008

3

Tưới tiêu nước

Nguyễn Văn Dung, Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân

NXB Đại học Nông nghiệp

2016

 

 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ