Enter Title

Bộ môn Nông hóa – Khoa Quản lý đất đai

Điện thoại: 024.38765587


 

1. Giới thiệu chung

Bộ  môn Nông hóa được thành lập tháng 10 năm 1956, từ năm 1967 là một tổ trong bộ môn Thổ nhưỡng - Nông hoá, tái thành lập ngày 04/10/2007.

2. Chức năng nhiệm vụ

+ Đào tạo hệ Đại học: 14 môn học cho các ngành Nông hóa thổ nhưỡng, Khoa học đất, Môi trường, Sư phạm kỹ thuật, Khuyến nông và phát triển nông thôn; Khoa học cây trồng, Chọn giống, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học. 

+ Đào tạo Sau đại họccác ngành Khoa học đất, Nông hóa, Đất và dinh dưỡng cây trồng, Kỹ thuật trồng trọt.

+  Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

3. Danh sách cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại bộ môn 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

lananhnt@vnua.edu.vn

 

2

TS. Nguyễn Thu Hà

Trưởng BM

thuhann1@gmail.com

 

3

Hà Văn Tú

CBĐR

 

4

ThS. Nguyễn Văn Thao

Giảng viên

thaohadong218@gmail.com

 

5

ThS. Nguyễn Thành Trung

Giảng viên

nttrungtnmt@vnua.edu.vn

 

4. Môn học giảng dạy

TT

Mã môn học

Tên môn học

Giảng viên

Đại học

1

QL03043

Phân bón

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn T. Lan Anh

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Văn Thao

2

QL03044

Cơ sở khoa học của sử dụng phân bón

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn T. Lan Anh

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Văn Thao

3

QL03023

Bón phân cho cây trồng I

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Văn Thao

4

QL03068

Bón phân cho cây trồng II

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thu Hà

5

QL02048

/PQL02048

Đất và phân bón

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn T. Lan Anh

Nguyễn Thành Trung

6

QL03017

Độ Phì nhiêu đất

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thành Trung

7

QL03064

Quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn T. Lan Anh

8

QL03063

Nông hóa cải tạo đất

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Văn Thao

9

QL03065

Xây dựng bản đồ nông hóa - thổ nhưỡng

Nguyễn Như Hà

10

QL03047

Chỉ thị sinh học môi trường

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thu Hà

11

QL03048

Hóa chất dùng trong nông nghiệp và môi trường

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thành Trung

12

QL03045

Phân tích phân bón, cây trồng

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn T. Lan Anh

13

QL03069

Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nông nghiệp

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Văn Thao

14

QL03067

Trồng cây không đất

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thị Lan Anh

15

QL03020

Đất lúa nước

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Như Hà

16

QL03024

Công nghệ sản xuất phân bón

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Văn Thao

Thạc sỹ

1

QL07036

Phân bón với đất trồng

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thu Hà

Tiến sỹ

1

QL806

Trồng trọt trong nhà kính

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thu Hà

2

QL807

Bón phân cho cây trồng

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thu Hà

3

QL802

Hệ thống dinh dưỡng cây trồng tổng hợp

Nguyễn Như Hà

Nguyễn Thu Hà

4

QL805

Chuẩn đoán dinh dưỡng cây trồng

Nguyễn Như Hà

 

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học. 

+ Phân tích đất, nước, phân, cây;

+ Lập bản đồ thổ nhưỡng và nông hóa;

+ Quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp;

+ Kiểm tra chất lượng và khảo nghiệm phân bón;

+ Phối hợp sản xuất và chuyển giao sử dụng phân đa yếu tố chuyên dùng;

+ Nghiên cứu quy trình sản xuất phân hữu cơ

+ Tư vấn và hợp đồng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp thâm canh hiệu quả…

6. Giáo trình, bài giảng

TT

Tên giáo trình, bài giảng

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

1

Bón phân cho cây trồng

Nguyễn Như Hà

NXB Nông nghiệp

2006

2

Bài giảng Phân tích Phân bón cây trồng

Lê Thị Bích Đào

NXB Nông nghiệp

2010

3

Phân bón 1

Nguyễn Như Hà

NXB Nông nghiệp

2010

4

Cơ sở khoa học của sử dụng phân bón

Nguyễn Như Hà

NXB Đại học Nông nghiệp

2013

 5

Độ phì nhiêu đất

Nguyễn như Hà

NXB Nông nghiệp

2016

 

 


 


KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.38765588/ 38768221 - Fax: 84.024.38760476  / qldd@vnua.edu.vn  | Liên hệ