Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Văn phòng khoa

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

CN. Nguyễn Thị Lịch

Trợ lý vật tư- Quản trị mạng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Phạm Bích Tuấn

Trợ lý tổ chức - Văn phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ThS. Trần Thị Lệ Hà

Trợ lý SĐH và hợp tác QT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS. Hoàng Thị Hương

Trợ lý đào tạo Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.