Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Thông tin tuyển sinh 2018

Khoa Quản lý đất đai - Không lo thất nghiệp

Được thành lâp từ năm 1976 – Khoa Quản lý đất đai là cơ sở đầu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản lý đất đai của Việt Nam. Trải qua 40 năm phát triển, khoa Quản lý đất đai đã đào tạo được 10.301 kĩ sư, 2.396 thạc sĩ và 80 tiến sĩ thuộc 3 ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước.

Khoa Quản lý đất đai - Cánh chim đầu đàn của ngành Tài nguyên môi trường toàn quốc

Được thành lâp từ năm 1976 – Khoa Quản lý đất đai là cơ sở đầu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản lý đất đai của Việt nam. Trải hơn 40 năm phát triển, khoa Quản lý đất đai đã đào tạo được 10.301 kĩ sư, 2.396 thạc sĩ và 80 tiến sĩ thuộc 3 ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.