Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Giới thiệu chung

Bộ môn Tài nguyên nước - Khoa Quản lý đất đai

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 024.32665450

Lịch sử phát triển

Bộ môn ra đời từ ngày đầu thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trải qua 60 năm phát triển, Bộ môn đã tham gia đào tạo cho Đất nước nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở tất cả các trình độ: Cao đẳng, đại học và sau đại học. Các nhà giáo, nhà khoa học các thế hệ của Bộ môn đã có những đóng góp tích cực vào thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện. Sự phát triển của các thành viên của Bộ môn qua các thời kỳ đã góp phần tích cực trong việc tạo dựng và khẳng định thương hiệu cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy đại học và sau đại học cho các ngành Quản lý Đất đai, Môi trường, Nông học, Khoa học Đất, Thổ nhưỡng - Nông hóa, Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật. Hiện nay Bộ môn đảm nhiệm dạy cao đẳng, đại học và cao học cho 8 chuyên ngành, gồm các môn học sau: Quản lý nguồn nước; Thủy nông cải tạo đất; Quản lý tưới tiêu; Tưới tiêu trong nông nghiệp; Tài nguyên nước; Đất ngập nước; Quản lý lưu vực; Thủy văn, Thủy văn nguồn nước, Thủy lực môi trường, Mô hình hóa trong quản lý đất đai; Mô hình hóa trong môi trường; Quan hệ Đất – Nước – Cây trồng; Quản lý tổng hợp lưu vực. Năm 2015, được sự phân công của Khoa và Học viện, Bộ môn đã xây dựng thành công chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước trình độ đại học. Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước bắt đầu tuyển sinh từ tháng 9 năm 2016.

Danh sách cán bộ đã từng công tác tại Bộ môn

Trịnh Thường Mại; Hà Học Ngô; Ngô Đức Thiệu; Nguyễn Văn Nhạc; Phùng Đăng Chinh; Dương Hữu Tuyền; Văn Tuất Tuyên; Trần Đức Hạnh; thầy Phu; Phạm Văn Tiến; Nguyễn Văn Tuất; Phạm Chí Thành; Nguyễn Thanh Tùng; Nguyễn Duy Bình; Nguyễn Văn Dung; Phạm Ngọc Dũng; Nguyễn Đức Quý; Trần Thị Hiền; Lương Thị Duyên; Hoàng Thanh Vượng; Nguyễn Tất Cảnh; Nguyễn Xuân Mai; Hà Thị Thanh Bình; Nguyễn Ích Tân; Nguyễn Văn Trung; Nguyễn Tất Tố.

Danh sách cán bộ đang công tác tại Bộ môn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Ngô Thị Dung

Phó BM - phụ trách chung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Nguyễn Thị Giang

Phó bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Nguyễn Duy Bình

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS. Ngô Thanh Sơn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @vnua.edu.vn

6

 ThS. Vũ Thị Xuân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

PGS.TS. Hoàng Thái Đại

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

KS.Nguyễn Đức Hưởng

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.