Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Phòng Thực hành bộ môn Khoa học đất

Các phòng thực hành tại bộ môn Khoa học đất đã được trang bị đầy đủ các thiết bị  để có thể phục vụ tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cụ thể :

1. THQL16  Địa điểm: phòng B104 Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Các trang thiết bị trong phòng gồm có:

 1. Tủ hút khí độc
 2. Máy cất đạm tự động
 3. Máy lắc mẫu
 4. Bếp điện
 5. Tủ sấy mẫu
 6. Các hoá chất phân tích và dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh

 Các môn học có thực tập tại phòng THQL 16

 1. Phân tích Đất – Nước
 2. Hoá học đất

 2. THQL 13  Địa điểm: phòng 303 nhà B1 Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Các trang thiết bị trong phòng gồm có:

 1. Tủ hút khí độc
 2. Máy cất nước
 3. Máy lắc mẫu
 4. Cân phân tích 0,0001 g
 5. Cân kỹ thuật 0,01 g
 6. Bếp điện
 7. Máy quang phổ kế
 8. Các hoá chất phân tích và dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh

 Các môn học có thực tập tại phòng THQL 13

 1. Thổ nhưỡng đại cương
 2. Thổ nhưỡng chuyên khoa
 3. Thổ nhưỡng
 4. Vật lý đất
 5. Phân loại và xây dựng bản đồ đất

 3.  THQL15 Địa điểm: phòng 301 nhà B1 Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Các trang thiết bị trong phòng gồm có:

 1. Tủ hút khí độc
 2. Máy lắc mẫu
 3. Cân kỹ thuật 0,01 g
 4. Bếp điện
 5. Các hoá chất phân tích và dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh

 Các môn học có thực tập tại phòng THQL15

 1. Thổ nhưỡng đại cương
 2. Thổ nhưỡng chuyên khoa
 3. Thổ nhưỡng
 4. Vật lý đất
 5. Phân loại và xây dựng bản đồ đất

 

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.