Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Giới thiệu chung

Bộ môn Trắc địa Bản đồ (Department of Geodesy - Mapping) được thành lập theo Quyết định số 2154/QĐ-NNH, ngày 10/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) trên cơ sở tách từ Bộ môn Trắc địa Bản đồ và Thông tin Địa lý thuộc Khoa Quản lý Đất đai.

Đia chỉ: Phòng 111-112, Nhà B1, Khoa Quản lý Đất đai - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 024 62617641; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Bộ môn Trắc địa Bản đồ: Hiện tại có 08 cán bộ giảng dạy, hướng dẫn thực hành (2 PGS.TS,  2 TS, 2 NCS-Thạc sỹ, 2 Thạc sỹ).

 Đào tạo Đại học và Sau đại học về chuyên ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước.

 Thực hiện thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Tham gia viết đấu thầu, đề xuất các đề tài, dự án chuyển giao vào thực tiễn sản xuất như: Đo đạc thành lập bản đồ; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS, RS trong quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên; Nghiên cứu đô thị hóa và biến động sử dụng đất; Quy hoạch sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới và các hướng nghiên cứu liên ngành liên quan khác.

 Danh sách cán bộ đã từng công tác tại bộ môn: Đào Xuân Bái, Hồ Xuân Diệu, Đỗ Đức Đôi, Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Trọng Tuyển.

 Danh sách cán bộ đang công tác tại bộ môn:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Phó Trưởng Khoa,

Trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Phan Văn Khuê

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .vn

4

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS.Nguyễn Đình Trung

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ThS. Phan Thành Nội

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Nguyễn Đức Lộc

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS. Nguyễn Khắc Năng

Hướng dẫn thực hành

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.