Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Một số vấn đề quy hoạch trang trại (chăn nuôi; trồng trọt; thủy sản) quy mô từ 5-7 ha

1.Bối cảnh phát triển trang trại trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa 

Hiện nay đất nước ta đã xác định và cho rằng một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đang được ưu đãi toàn diện từ phía nhà nước là phát triển kinh tế trang trại . Nhà nước đang khuyến khích sự phát triển của mô hình kinh tế này. Sở dĩ, nền kinh tế trang trại nhận được nhiều ưu đãi như vậy từ Nhà nước là bởi sự phát triển của kinh tế nông nghiệp và trang trại đã góp phần giúp đất nước phát huy được những lợi thế so sánh, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Việt Nam chúng ta là nơi có điều kiện về đất đai, khí hậu, nhân lực rất tốt cho việc chăn nuôi và trồng trọt, là điều kiện thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp và trang trại. Có thể nói đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã và đang rất thành công và mang lại nhiều lợi nhuận từ nông nghiệp và trang trại. Nhưng vẫn còn một số nơi kinh doanh mảng này còn gặp chút khó khăn nên kết quả không như mong đợi. Để khắc phục tình trạng này thì vấn đề khu trang trại là để giúp cho những người đã và đang theo hướng phát triển nông nghiệp và trang trại được thành công như mong muốn.

Kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực khoa học Đất, nông hóa tài nguyên nước tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1. Kết quả nghiên cứu phân loại đất theo FAO – UNESCO - WRB

      Trong những năm qua, hướng nghiên cứu về phân loại đất đã được thực hiện trên khắp các địa phương cả nước. Điển hình như công trình “Phân loại và xây dựng bản đồ đất Việt nam tỷ lệ 1/1.000.000”(1976). Chủ nhiệm chương trình: Lê Duy Thước, Cao Liêm, Vũ Cao Thái, Tôn Thất Chiểu, Trần Khải, Vũ Ngọc Tuyên. (Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II). Nhóm tác giả: Lê Duy Thước, Vũ Ngọc Tuyên, Phạm Thị Bình, Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Quang Huyến, Trần Khải,Cao Liêm, Trần Văn Nam, Phan Ninh, Nguyễn Bá Nhuận, Nguyễn Công Pho, Phạm Đình Quắc, Phạm Tám, Vũ Cao Thái, Đỗ Đình Thuận, Nguyễn Tấn Thương đã thực hiện đề tài “Xây dựng bản đồ đất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1/500.000” (1979); Bên cạnh đó, các cán bộ của Bộ môn Khoa học đất đã thực hiện các dự án điều tra, xây dựng bản đồ đất cho các tỉnh như Thái Bình, Thanh Hoá...giai đoạn 2014-2015.

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.