Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Giới thiệu chung

Bộ môn Quản lý đất đai

Khoa Quản lý đất đai

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38768216

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lịch sử bộ môn

Bộ môn Quản lý Đất đai tiền thân là Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Ruộng đất được thành lập cùng với khoa Quản lý Ruộng đất (tháng 10 năm 1976), nay là khoa Quản lý Đất đai, đến năm 1994 được tách thành hai bộ môn là bộ môn Quy hoạch Đất đai và bộ môn Quản lý Đất đai. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, bộ môn đã tham gia đào tạo cho đất nước rất nhiều công chức, viên chức ngành quản lý đất đai ở tất cả các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. Các cán bộ, giảng viên trong bộ môn đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ. Hiện tại bộ môn có 2 PGS,TS,  3 GVC.TS, 1 TS, 3 ThS và 1 KS, góp phần tích cực trong việc tạo dựng thương hiệu ngành quản lý đất đai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn đang đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai ở các bậc: cao đẳng, liên thông, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. Bộ môn cũng đang chủ trì xây dựng chương trình đào tạo ngành học Quản lý bất động sản để đưa vào giảng dạy trong thời gian tới. Bộ môn hiện nay đảm nhận giảng dạy 18 môn học bao gồm 9 môn học bậc cao đẳng, đại học, 7 môn học bậc Thạc sỹ và 2 môn học bậc tiến sỹ

Các cán bộ đã từng công tác tại bộ môn: Lê Duy Thước, Cao Liêm, Nguyễn Nhật Tân,Nguyễn Văn Thân, Nguyễn Duy Hức, Nguyễn Trọng Tuyển, Đàm Xuân Hoàn, Hồ Xuân Diệu, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Võ Tử Can, Đoàn Công Quỳ, Nguyễn Khắc Thời,Nguyễn Trọng Bình, Trần Trọng Phương, Trần Thị Lệ Hà, Phạm Văn Vân, Lê Văn Bình, Hoàng Văn Đức..

Danh sách cán bộ đang công tác tại bộ môn 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

GVC.TS. Nguyễn Văn Quân

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

PGS.TS.Hồ Thị Lam Trà

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

GVC.TS.Phạm Phương Nam

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

GVC.TS. Đỗ Thị Đức Hạnh

Phó bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

PGS.TS.Phan Thị Thanh Huyền

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TS. Bùi Lê Vinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS.Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS. Bùi Nguyên Hạnh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS. Ngô Thị Hà

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

KS. Vũ Thanh Biển

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.