Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Phòng thực hành Máy tính

Cơ sở vật chất

Phòng thực hành máy tính có 3 phòng thực hành đều được kết nối Internet, được trang bị máy chiếu, tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc giảng dạy của giảng viên và việc học, thực hành, thi của sinh viên đồng thời đã được cài đặt các phần mềm chuyên môn bao gồm: MicroStation, ArcGIS, MapInfo, Envi, Access ...

- Phòng thực hành máy tính THQL01 có 20 máy tính, cấu hình: Intel Core 2duo, 2GB RAM, 160GB HDD, 17” LCD.

- Phòng thực hành máy tính THQL02 có 20 máy tính, cấu hình: Intel Core i3, 2GB RAM, 320GB HDD, 18,5” LED.

- Phòng thực hành máy tính THQL03 có 24 máy tính, cấu hình: Intel Core i5, 2GB RAM, 320GB HDD, 18,5” LED.

 Sinh viên thực hành môn học chuyên ngành

Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy thực hành và tổ chức thi trên máy tính cho sinh viên các hệ đại học, cao đẳng, liên thông các ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất và Môi trường với các học phần ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm: Tin học ứng dụng vẽ bản đồ, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Hệ thống thông tin đất đai (LIS), Viễn thám (RS), Cơ sở dữ liệu đất đai.

Phục vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất

Trợ giúp và cung cấp thiết bị, tư vấn kỹ thuật cho các thầy, cô giáo và sinh viên nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ về các ứng dụng tin học. Phát triển các phần mềm ứng dụng.

Đào tạo kỹ năng chuyên môn và các phần mềm ứng dụng cho đối tượng có nhu cầu.

Địa chỉ

Phòng thực hành máy tính, tầng 3, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.