Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Phòng thực hành bộ môn Trắc địa bản đồ

1. Giới thiệu chung

Phòng thực hành các môn học trắc địa bản đồ được chia thành 3 nhóm trên cơ sở nội dung thực hành, trang thiết bị thực hành và môn học.

Nhóm 1: Thực tập đo đạc ngoại nghiệp

Bao gồm các phần thực hành của các môn học như Trắc địa 1, trắc địa 2, thực hành trắc địa và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Mục tiêu của nhóm thực tập đo đạc ngoại nghiệp là hướng dẫn sinh viên sử dụng và kiểm nghiệm các loại máy móc trắc địa như máy toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ điện tử, máy kinh vĩ quang học, máy thủy chuẩn cân bằng tự động và đặc biệt là hệ thống máy đo đạc vệ tinh.

Thực tập môn học Hệ thống định vị toàn cầu GPS

Đo GPS PPK

 

Giờ thực hành môn học Trắc địa 1

         Nhóm 2: Thực tập thiết kế bản đồ

Phòng thực tập thiết kế bản đồ là nơi để sinh viên thực tập thiết kế bản đồ với các nội dung bài thực hành của môn Bản đồ học, bản đồ địa hình- địa lý, bản đồ địa hình. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên thực tập thiết kế ký hiệu bản đồ, trình bày biên tập bản đồ, kỹ thuật thành lập các loại bản đồ…

Nhóm 3: Thực tập đo ảnh và xử lý số liệu

Phòng thực tập đo ảnh và xử lý số liệu thực hiện nhiệm vụ của các bài thực hành đo ảnh như đo ảnh lập thể, xây dựng khóa giải đoán ảnh trong phòng, quan sát tiêu bản lập thể và xử lý số liệu đo GPS, bình sai lưới khống chế sau khi đo đạc thực địa. Mục tiêu của phần thực hành này nhằm củng cố các kiến thức lý thuyết về đo ảnh thành lập bản đồ, ứng dụng phương pháp đo ảnh trong thành lập bản đồ. Đồng thời sinh viên sau khi đo đạc thực địa có thể xử lý số liệu đo đạc bằng các phần mềm chuyên dụng.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Để phục vụ cho sinh viên thực tập, các máy móc, trang thiết bị được đầu tư ở nhiều giai đoạn khác nhau. ngoài số lượng lớn máy kinh vĩ quang học, Khoa Quản lý đất đai được Học viện trang bị một số loại máy móc hiện đại như: máy định vị vệ tinh GPS Trimble R3, Topcon GB500, máy toàn đạc điện tử laser, máy thủy bình tự động…

                       Hệ thống máy trắc địa:

Loại máy

Số lượng

Hình ảnh

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 7003

02

 

Máy kinh vĩ điện tử Topcon

07

 

Máy kinh vĩ điện tử South

03

 

Máy kinh vĩ quang học

10

 

Máy thủy bình tự động Topcon, South

08

 

Máy GPS Topcon 1 tần

02

 

Máy GPS Trimble R3

03

 

Máy GPS 2 tần  Hi Target

03

 

Máy GPS cầm tay

07

 

Các phụ kiện mia, tiêu, gương…

 

 

 

Thiết bị đo ảnh và bản đồ

Loại máy

Số lượng

Hình ảnh

Kính lập thể quan sát tiêu bản

04

 

Kính lập thể

08

 

Máy đo ảnh lập thể

 

 

Bàn can

20

 

3. Nội dung giảng dạy thực hành

- Kiểm nghiệm máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn

- Thực hành đo góc đơn, đo góc toàn vòng, đo dài, đo chênh cao, đo chi tiết

- Thiết kế, đo đạc, bình sai lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa hình, địa chính

- Quan sát mô hình lập thể, xây dựng khóa giải đoán ảnh, đo ảnh lập thể. Điều vẽ ảnh ngoài trời.

4. Giảng viên phụ trách

Ngoài các giảng viên của bộ môn Trắc địa bản đồ phụ trách giảng dạy lý thuyết và thực hành môn học, giảng viên dạy thực hành của bộ môn chịu trách nhiệm quản lý hệ thống máy trắc địa được đào tạo Đại học Chính quy Chuyên ngành Trắc địa tại Đại học Mỏ địa chất tốt nghiệp năm 2007, tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai năm 2014.

 

 

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.