Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Thông báo thay đổi lịch báo cáo khóa luận tại tiểu ban 8

Khoa Quản lý đất đai thông báo lịch cho sinh viên báo cáo tại tiểu ban 8 như sau:
Thời gian : 13-14/6/2018 (sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 13h30-17h30)
Địa điểm: Phòng 308- Bộ môn QLĐĐ ( Khoa Quản lý đất đai)
Vậy khoa Quản lý đất đai thông báo cho sinh viên thuộc tiểu ban số 8 được biết để thực hiện!
Xin trân trọng cảm ơn
                                        KT Trưởng khoa
                                        Phó trưởng khoa
                                            (đã ký)
                                   PGS.TS. Trần Quốc Vinh
 
Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.