Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Thông báo lịch tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Căn cứ kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017-2018, khoa Quản lý đất đai tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên như sau:

 Thời gian:      

  - Ngày 12-13/6/2018: Tiểu 3,4,7,8,10,12 ,13

  - Ngày 14-15/6/2018: Tiểu ban 1,2,5,6,9,11

(sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 13h30-17h30)

Địa điểm: Khoa Quản lý đất đai   (DANH SÁCH SINH VIÊN PHÂN THEO THEO TIỂU BAN )

Tiểu ban 1,3: Bộ môn QHĐĐ;

Tiểu ban 4,5: Bộ môn TĐBĐ;

Tiểu ban 6,7: Bộ môn HTTTĐ;

Tiểu ban 8,9: Bộ môn QLĐĐ;

Tiểu ban 2,10: Phòng họp khoa;

Tiểu ban 12: Bộ môn Tài nguyên nước;

Tiểu ban 11, 13: Bộ môn KHĐ;

Yêu cầu:

- Sinh viên cần chuẩn bị 03 báo cáo tóm tắt (bản giấy)  

- Sinh viên trình bày trước hội đồng bằng powerpoint, thời gian trình bày không quá 20 phút.

- Kết quả đề tài có sản phẩm là bản đồ thì bản đồ phải được in trên khổ giấy A0.

Vậy Khoa Quản lý đất đai thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện!

 

                       

KT TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký) 

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.