Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Thông báo kết quả xét tuyển chuyên ngành cho sinh viên K62

Căn cứ nguyện vọng đăng ký chuyên ngành học cho K62, Hiện nay Học viện đã có danh sách các lớp chính thức cho ngành Quản lý đất đai và chuyên ngành Bất động sản. Vậy khoa Quản lý đất đai thông báo cho các sinh viên được biết để đăng ký học phần theo đúng chuyên ngành.

Danh sách sinh viên K62 theo chuyên ngành - Khoa QLĐĐ

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.