Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Thông báo về việc tham gia hội thảo khoa học của Nghiên cứu sinh

Theo kế hoạch, Khoa Quản lý đất đai sẽ tổ chức hội thảo khoa học cho nghiên cứu sinh vào tháng 6/2018. Để chuẩn bị tốt cho buổi hội thảo, Khoa đề nghị các Bộ môn, Trưởng các Tiểu ban chuyên môn quản lý nghiên cứu sinh thông báo cho nghiên cứu sinh nộp bài hội thảo trước 17h ngày 19/5/2018 vào email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Khoa Quản lý đất đai đề nghị các Bộ môn, các Trưởng Tiểu ban thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

                                TRƯỞNG KHOA

                                      (đã ký)

                               PGS.TS Cao Việt Hà

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.