Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Giới thiệu chung

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38765587

 

Bộ  môn được thành llập tháng 10 năm 1956, từ năm 1967 là một tổ trong bộ môn Thổ nhưỡng - Nông hoá, tái thành lập ngày 04/10/2007.

Chức năng nhiệm vụ

Đào tạo Cao đẳng và Đại học: 14 môn học cho các ngành Nông hóa thổ nhưỡng, Khoa học đất, Môi trường, Sư phạm kỹ thuật, Khuyến nông và phát triển nông thôn; Khoa học cây trồng, Chọn giống, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học. 

Đào tạo Sau đại họccác ngành Khoa học đất, Nông hóa, Đất và dinh dưỡng cây trồng, Kỹ thuật trồng trọt.

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

Danh sách cán bộ đã từng công tác tại BM 

Hồ Sỹ Bát; Lê Văn Căn; Bùi Đình Dinh; Tôn Gia Huyên; Phan Liêu; Võ Phú; Nguyễn Văn Soàn; Đỗ Ánh; Huỳnh Cát; Phạm Ngọc Chánh; Lê Ngọc Đôn; Trương Thị Hồng; Võ Minh Kha; Lê Tân Khoa; Nguyễn Đình Kiểm; Đào Văn Kính; Lê Văn Liêm; Nguyễn Đình Trảm; Trương Thị Thuận; Nguyễn Thanh Trung; Trần Thị Bích; Nguyễn Văn Chay; Nguyễn Văn Đạt; Nguyễn Thị Dung; Lê Quý Hiển; Lê Thị Mai Hương; Lê Thị Mỹ; Trần Văn Quang; Nguyễn Thị Thinh; Nguyễn Đức Thọ; Trần Thị Thuần; Nguyễn Ngọc Trảng; Trần Nghĩa Sỹ; Nguyễn Văn Hà; Nguyễn Văn Thà; Hoàng Thị Tuất; Lê Thị Biền; Phạm T. Hồng Đạo; Nguyễn Thanh Hải; Hà Huy Khuê; Phan Thị Lãng; Phạm Thị Nhâm; Lưu Thị Oanh; Lê Công Tá; Hoàng Trường; Nguyễn Đình Vương; Vũ Hữu Yêm; Trần Ý; Nguyễn Văn Đới; Ngô Quang Năng; Nguyễn Đăng Nghĩa; Lưu Đắc Sơn; Lê Thị Bích Đào.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

PGS.TS. Nguyễn Như Hà

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

TS. Nguyễn Thu Hà

Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Hà Văn Tú

CBĐR

 

5

ThS. Nguyễn Văn Thao

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

ThS. Nguyễn Thành Trung

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.