Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Quản lý bất động sản - chuyên ngành mới được đào tạo tại Khoa Quản lý đất đai

 

Chuyên ngành Quản lý bất động sản thuộc Khoa Quản lý đất đai bắt đầu đào tạo từ năm 2018. Chương trình đào tạo của ngành được kế thừa và phát triển từ chương trình đào tạo ngành Quản lý bất động sản của các Trường Đại học tổng của Ba Lan, Bulgari, Đài Loan và các Trường Đại học trong nước có chuyên ngành tương đương. Chương trình đào tạo ra kỹ sư Quản lý bất đất đai, chuyên ngành Quản lý bất động sản, vì vậy người học vừa được trang bị kiến thức về quản lý đất đai vừa được trang bị kiến thức về kinh tế và quản lý trong kinh doanh bất động sản.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình chuyên ngành Quản lý bất động sản đào tạo các cán bộ có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn; có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn thuộc chuyên ngành Quản lý bất động sản.

Bằng cấp

Cấp bằng Kỹ sư Quản lý đất đai – Chuyên ngành Quản lý bất động sản

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên chuyên ngành Quản lý bất động sản sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí chuyên viên và lãnh đạo tại:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính; Bộ Xây Dựng.

+ Tổng cục Quản lí đất đai, Viện Nghiên cứu Quản lí đất đai, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Viện Nông hóa thổ nhưỡng, Hội Trắc địa bản đồ Việt Nam; Hội Khoa học đất; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn…

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng các tỉnh thành phố, Sở Tài chính;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lí đô thị các quận, phòng Tài chính huyện, thị xã;

+ Cán bộ Địa chính - Xây dựng, Thanh tra xây dựng tại các xã, phường, thị trấn;

+ Tổng công ty Tài nguyên Môi trường, các công ty đo đạc thành lập bản đồ;

+ Trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng;

+ Các ngân hàng, tổ chức tín dụng;

+ Trung tâm định giá đất, môi giới nhà đất, sàn giao dịch bất động sản;

+ Giảng viên ngành Quản lí đất đai, Quản lý Nhà, đất, Địa chính tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

  Kỹ sư tốt nghiệp ngành Quản lí đất đai, chuyên ngành Quản lý bất động sản có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc học thuộc các ngành và chuyên ngành sau:

+ Thạc sĩ Quản lí đất đai;

+ Thạc sĩ Quản lí Tài nguyên thiên nhiên;

+ Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Bản đồ - Viễn thám và GIS;

+ Tiến sĩ Quản lí đất đai;

+ Tiến sĩ Quản lí Tài nguyên thiên nhiên;

+ Tiến sĩ Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Bản đồ - Viễn thám và GIS.

 

 

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.