Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Bản tin Seminar tuần 21/2018 ngày 22/5

Ngày 22/05/2018  tại phòng họp Khoa Quản lý đất đai, Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai đã tổ chức buổi seminar khoa học với 03 chuyên đề: Tích hợp GIS và MCE trong đánh giá thích hợp đất đai, Biến đổi khí hậu và mối quan hệ với sử dụng đất và Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu xói mòn đất.

  Đến tham dự buổi seminar có Đại diện Ban chủ nhiệm khoa Quản lý đất đai, thành viên của bộ môn Hệ thống thông tin đất đai và các giảng viên trong Khoa Quản lý đất đai.

Chuyên đề 1: Tích hợp GIS và MCA trong đánh giá thích hợp đất đai do PGS.TS. Lê Thị Giang trình bày với các nội dung chính: (1) Giới thiệu MCA, (2) Các phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu MCA, (3) Tích hợp GIS và MCA đánh giá thích hợp đất đai huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Chuyên đề 2: Biến đổi khí hậu và mối quan hệ với sử dụng đất do TS. Phạm Quý Giang trình bày với các nội dung chính: (1) Kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt nam, (2) Biến đổi khí hậu tác động đến sử dụng đất, (3) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến xói mòn đất vùng thượng nguồn lưu vực sông Cả, (4) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt và thiệt hại đối với cây trồng.   

Chuyên đề 3: Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu xói mòn đất do PGS.TS. Trần Quốc Vinh trình bày với các nội dung chính: (1) Giới thiệu xói mòn đất, (2) Các phương pháp nghiên cứu xói mòn đất, (3) Tích hợp Viễn thám và GIS đánh giá xói mòn đất và (4) Tích hợp viễn thám và MCA xây dựng bản đồ nhạy cảm xói mòn đất, trường hợp nghiên cứu tại huyện Tam Nông, thành phố Hà Nội.

Buổi seminar đã tạo cơ hội cho các tác giả giao lưu, chia sẻ kiến thức về chuyên môn. Đồng thời các tác giả cũng thu nhận những đóng góp và đề xuất từ các thành viên tham gia. Đây là những gợi ý để các tác giả tiếp tục nghiên cứu phát triển hướng nghiên cứu ngày một hoàn thiện hơn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI  SEMINAR

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.