Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Nghiên cứu khoa học

1. Nghiên cứu khoa học

 * Hướng nghiên cứu chính

 + Quản lý đất đai và sử dụng tài nguyên đất đai, quản lý và đánh giá chất lượng đất, tài nguyên nước hiệu quả và bền vững.

 + Phát triển công nghệ x lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất, nước, công nghệ GPS, GIS, RS trong quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin đất đai, sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên.

 + Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp.

 * Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

1. Quy hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.

2. Đánh giá phân hạng đất, đề xuất biện pháp canh tác thích hợp để phát triển nông nghiệp bền vững.

4. Nghiên cứu ứng dụng cộng nghệ GPS, GIS và RS trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu bản đồ giá đất, bất động sản; Tác động của đô thị hóa với vấn đề sử dụng đất nông nghiệp.

5. Xây dựng quy trình xử lý nước thải sinh hoạt, nông nghiệp và tái chế thành các sản phẩm tự hủy, có ích phục vụ cho nông nghiệp.

6. Điều tra, lập bản đồ các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, suy thoái, nhiễm mặn phục vụ quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

7. Nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

8. Nghiên cứu phát triển quy hoạch sử dụng đất cho làng nghề truyền thống theo hướng hiệu quả và thân thiện với môi trường.

9. Triển khai chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch sử dụng đất và lồng ghép yếu tố môi trường.

10. Điều tra, đánh giá bổ sung dữ liệu toàn diện về thổ nhưỡng, tình trạng suy thoái, hoang mạc hóa, các vùng đất bị nhiễm độc, nhiễm mặn, các khu vực bị sụt lở, xói mòn… phục vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

2. Các lĩnh vực tiêu biểu Khoa chuyển giao vào thực tiễn sản xuất

1. Lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất,  đo đạc bản đồ địa chính, dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp.

3. Lập Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể nông nghiệp nông thôn, xây dựng các mô hình nông nghiệp trong Nông thôn mới.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hoàn thiện hồ sơ địa chính.

5. Xây dựng bản đồ giá đấtđịnh giá đất.

6. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xử lý ô nhiễm môi trường đất.

7. Đánh giá chất lượng đất, đánh giá thoái hóa đất, xây dựng bản đồ đất...

8. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên ngành Tài nguyên Môi trường các địa phương.

9. Chuyển giao quy trình công nghệ và các sản phẩm công nghệ mới như: Giá  thể  sản  xuất  rau an toàn , hoa cây cảnh, phân bón vô cơ, hữu cơ đa chức năng bón cho cây trồng.

10. Quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng.

11. Xây dựng các mô hình nôn nghiệp chuyên canh sản xuất hàng hóa, hiệu quả bền vững trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới

3. Thành tích khen thưởng trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công ngh

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh.

2. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

3. Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN và PTNT.

4. Bằng khen Bộ trưởng Bộ TNMT.

5. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

6. Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.

7. Bằng khen của các tỉnh, thành phố: Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hải Phòng, Cao Bằng, Nghệ An, Lạng Sơn, Hà Tĩnh.

8. Nhiều giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Các công trình NCKH và chuyển giao tiến bộ KHCN, giai đoạn 2006-2018

STT

Tên đề tài

Mã số/ cấp

Người chủ trì

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thu tiền sử dụng đất tại một số phường, xã  của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

B2006-11-22/ Bộ

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

 2006

2

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng bón cho cây lúa

B2006-32-23/Bộ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

 2006

3

Xây dựng mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn huyện Chí Linh- tỉnh Hải Dương

B2006-11-24/Bộ

PGS.TS. Vũ Thị Bình

 2006

4

Xây dựng bộ hệ thống chỉ tiêu định mức sử dụng đất phục vụ giảng dạy môn học quy hoạch sử dụng đất

B2006-11-25/Bộ

TS. Nguyễn Quang Học

 2006

5

Ứng dụng kỹ thuật viễn thám và công nghệ GIS trong việc đánh giá quá trình đô thị hóa ở khu vực ngoại thành Hà nội

B2006-11-27/Bộ

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời

 2006

6

Nghiên cứu quy trình xử lý nước thải từ khu vực hành chính và khu dân cư để đạt tiêu chuẩn nước tưới trong sản xuất nông nghiệp sạch

B2006-11-28/Bộ

TS. Trịnh Quang Huy

 2006

7

Nghiên cứu biện pháp sinh học xử lý ô nhiễm Cu, Zn,Pb trong nông nghiệp

B2006-11-01-TĐ/Bộ

PGS TS Nguyễn Hữu Thành

 2006

8

Nghiên cứu sản xuất  và chuyển giao sử dụng các loại phân đa yếu tố chuyên dùng cho lúa, ngô, đậu tương tại đồng bằng sông Hồng

B2006-11-03-TĐ

PGS.TS Nguyễn Như Hà

 2006

9

Ứng dụng công nghệ GIS và RS trong nghiên cứu xây dựng hệ thống sử dụng đất hợp lý cho vùng thượng nguồn lưu vực sông Cả

số B2007-11-69TĐ

PGS.TS. Trần Đức Viên

 2007

10

Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất vùng gò đồi huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp

B2007-11-54

PGS.TS. Trần Văn Chính

 2007

11

Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình môi giới giao dịch Bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

B2007-11-55

PGS.TS Nguyễn Thanh Trà

 2007

12

Ứng dụng công nghệ kiềm nóng có xúc tác kim loại để tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng và tồn đọng

B2007-11-62

TS. Phan Trung Quý

 2007

13

Xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp cho lúa lai

B 2008-11-101

PGS.TS Nguyễn Văn Dung

 2008

14

Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp tiết kiệm nước và phân bón trong thâm canh lúa tại Hà Giang

KC-HG-01(08)/Tỉnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

 2008

15

Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá xói mòn đất bằng công nghệ viễn Thám và hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác bảo vệ đất dốc huyện Tam Nông, Phú Thọ

B2008 -11-102/Bộ

TS Trần Quốc Vinh

 2008

16

Xây dựng phần mềm quy trình công nghệ lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã

B2008-11-112/Bộ

TS Nguyễn Quang Học

 2008

17

Nghiên cứu quy trình xử lý rơm rạ trên đồng ruộng và tái chế thành phân hữu cơ bón cho cây lúa trên đất phù sa sông Hồng

B 2008-11-113

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

 2008

18

Xử lý phế phụ phẩm lúa, hành tỏi bằng chế phẩm vi sinh vật và tái chế thành phân hữu cơ

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

 2008

19

Nghiên cứu tuyển chọn thực vật, vi sinh vật có khả năng hấp thu, chuyển hóa kim loại nặng để xử lý đất nông nghiệp bị ô nhiễm

ĐT nhánh cấp Bộ

PGS.TS Nguyễn Hữu Thành

2009-2010

20

Nghiên cứu giải pháp thủy lợi cải tạo phục hồi và bảo vệ vùng đất có vấn đề phục vụ phát triển kinh tế xã hội dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ

ĐT nhánh cấp Nhà nước

PGS.TS Nguyễn Hữu Thành

2009-2010.

 

21

Ứng dụng công nghệ tin học để đánh giá dự báo và cảnh báo tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi

B2009-11-134/Bộ

TS. Nguyễn Duy Bình

 

22

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến trồng trọt khu vực phố Nối tỉnh Hưng Yên

B2010-11-158

TS. Cao Việt Hà

 

23

Đánh giá sự phát thải khí Metan (CH4) do hoạt động canh tác lúa nước ở khu vực đồng bằng sông Hồng và đề xuất biện pháp giảm thiểu

B2010-11-159

PGS.TS Nguyễn Hữu Thành

2010-2011

24

Đánh giá hiện trạng quản lí tài nguyên nước và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

B2010-11-160/Bộ

PGS.TS Nguyễn Văn Dung

2010-2011

25

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

2015-2017

26

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Bẳng tỉnh Cao Bằng

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

2015-2017

 

27

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Cấp Tỉnh

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà

2015 -2017

28

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam

BĐKH40/Nhà nước

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

2015-2016

29

Nghiên cứu công nghệ quản lý, chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất và giảm thải khí nhà kính

ĐT Cấp Nhà nước

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

2015-2016

30

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ nước và quản lý đạm đến sinh truởng và năng suất cói xuân 2014

NN.DA ĐL-2012/06/Nhánh cấp NN

PGS.TS Nguyễn Văn Dung

2015-2016

31

Nghiên cứu ảnh hưởng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến quản lý sử dụng đất ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Học viện trọng điểm

TS. Trần Trọng Phương

2015-2016

 

32

Ứng dụng WebGIS để hỗ trợ quản lý dữ liệu đất đai và chia sẻ thông tin giá đất huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Học viện trọng điểm

TS. Lê Thị Giang

2016

 

33

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục hồi và phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

NN.NTM.2012.01/ Cấp Nhà nước

PGS.TS. Hoàng Thái Đại

2014-2016

 

34

Nghiên cứu giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa’

Học viện trọng điểm

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

8/2015-8/2016

 

35

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin chất lượng đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Học viện trọng điểm

TS. Phạm Văn Vân

2016-12/2017

36

Đánh giá chất lượng đất trồng rau tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Học viện trọng điểm

TS. Phan Quốc Hưng

1/2016-12/2016

 

37

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Cấp Bộ

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành chủ trì

2017-2020

38

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến phục vụ công tác quản lý đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Cấp Tỉnh

TS. Phan Thị Thanh Huyền

2017 -2019.

39

Nghiên cứu các giải pháp phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

Cấp Tỉnh

TS. Trần Trọng Phương

2017-2018

40

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Cấp Tỉnh

TS. Nguyễn Văn Quân

2017-2018

 

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.