Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Giới thiệu chung

 Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai (LIS)

Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 024.62617634

  Lịch sử bộ môn

Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai được thành lập năm 1994 với tên gọi là bộ môn Thông tin đất. Năm 2003, bộ môn sát nhập với tổ Trắc địa - Bản đồ và đổi tên thành bộ môn Địa chính. Năm 2006 bộ môn đổi tên thành bộ môn Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý. Từ năm 2013 đến nay là bộ môn Hệ thống thông tin đất đai.

 Bộ môn có 08 cán bộ giảng dạy và 01 kỹ sư thực hành bao gồm: 02 PGS.TS; 02 Giảng viên - Tiến sỹ; 03 Giảng viên - Thạc sỹ; và 01 kỹ sư.

Chức năng nhiệm vụ

 Đào tạo: Tham gia các hệ đào tạo Cao học, Đại học, Cao đẳng các ngành Quản lý đất đai,Môi trường, Khoa học đất với tổng số 14 môn học bao gồm:

 + Hệ đại học và cao đẳng:Tin học ứng dụng vẽ bản đồ, Hệ thống thông tin đất đai (LIS), Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Thực hành hệ thống thông tin địa lý, Viễn thám (RS), Cơ sở dữ liệu đất đai, Hệ thống thông tin bất động sản.

 + Hệ sau đại học:Kỹ thuật Viễn thám, Mô hình hóa trong QLĐĐ, Công nghệ thông tin trong QLĐĐ, Hệ thống thông tin đất, Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu, Tích hợp viễn thám và GIS trong QLĐĐ.

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật: Nghiên cứu đề tài các cấp về xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng Hệ thống thông tin đất đai; Ứng dụng công nghệ Viễn thám (RS)và Hệ thống thông tin địa lý (GIS)trong thành lập bản đồ, quy hoạch sử dụng đất và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chủ nhiệm nhiều dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý đất đai vào thực tế sản xuất ở các địa phương trong cả nước.

  Phương hướng về đào tạo và NCKH

 + Tiếp tục đổi mới các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

 + Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ theo hướng: Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, Hệ thống thông tin đất đai; Mô hình hóa ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất, nước; Ứng dụng công nghệ RS, GIS và GPS trong lĩnh vực quản lý nguồn tài nguyên.

 + Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước.  

Danh sách cán bộ đã từng công tác tại bộ môn:Trần Thị Băng Tâm, Nguyễn Trọng Bình, Phạm Thị Hương Lan, Nguyễn Đình Công.

Danh sách cán bộ đang công tác tại bộ môn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS.Trần Quốc Vinh

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Phạm Văn Vân

Phó bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS. Lê Thị Giang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TS. Phạm Quý Giang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ThS. Nguyễn Đức Thuận

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ThS.Đoàn Thanh Thủy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS.Đỗ Thị Loan

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

KS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.