Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học Đất - Khoa Quản lý đất đai

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38769272

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tiền thân của bộ môn Khoa học đất hiện nay là bộ môn Thổ nhưỡng được thành lập đồng thời với Học viện Nông Lâm năm 1956 (trong bộ môn có 3 tổ: Thổ nhưỡng, Nông hóa và Vi sinh vật đất). 

Đến năm 1976, cùng với sự ra đời của khoa Quản lý ruộng đất (tiền thân của khoa Quản lý đất đai ngày nay), bộ môn Thổ nhưỡng được đổi tên thành bộ môn Thổ nhưỡng - Nông hóa (trong đó có tổ Vi sinh vật)

Năm 1978 bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa tách ra để thành lập 2 bộ môn là bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa và bộ môn Phân tích đất

Năm 1980, Nhà trường nhập bộ môn Phân tích đất vào bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa. Bộ môn mới vẫn giữ tên là bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa.

Năm 2003, bộ môn Thổ nhưỡng – Nông hóa tách ra để thành lập hai bộ môn mới là bộ môn Khoa học đất và bộ môn Nông hóa - Vi sinh vật. Hiện nay bộ môn Khoa học Đất trực thuộc Khoa Quản lý Đất đai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy: Hiện nay bộ môn Khoa học đất chịu trách nhiệm giảng dạy 05 môn cho bậc cao đẳng, 18 môn cho bậc đại học, 11 môn cho bậc cao học, 03 môn cho bậc tiến sỹ. Bộ môn chịu trách nhiệm quản lý về chuyên môn của ngành Khoa học đất từ bậc đại học đến tiến sỹ.

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Trong những năm vừa qua, bộ môn Khoa học đất đã và đang nghiên cứu và chuyển gia các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các tính theo những hướng chính như sau:Nghiên cứu phân loại đất theo FAO – UNESCO - WRB;Nghiên cứu độ phì nhiêu và các biện pháp nâng cao độ phì nhiêu của đất;  Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng hiệu quả và bền vững;Ứng dụng phương pháp đánh giá đất của FAO trong công tác phân hạng đất; Nghiên cứu các yếu tố hạn chế của đất và biện pháp khắc phục, đặc biệt là vùng đất dốc và đất có vấn đề; Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất bằng biện pháp sinh học;Nghiên cứu sâu một số tính chất lý - hóa học cơ bản của đất vừa phục vụ công tác giảng dạy vừa bổ sung cơ sở dữ liệu về đất cho các mục đích nghiên cứu khác; Nghiên cứu và triển khai các mô hình sử dụng đất có hiệu quả và bền vững trên các vùng sinh thái khác nhau; Nghiên cứu các biện pháp canh tác giảm thiểu phát thải CH4 trong canh tác lúa nước ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Danh sách các cán bộ đã từng công tác tại bộ môn (thống kê theo nhóm chuyên ngành Thổ nhưỡng): Vũ Ngọc Tuyên; Phạm Gia Tu; Trần Khải; Cao Liêm; Nguyễn Văn Dũng; Trương Công Tín; Phạm Tám; Nguyễn Vy; Trần Kông Tấu; Đặng Đình Mỹ; Ngô Nhật Tiến; Nguyễn Mười; Trịnh Quang Võ; Trần Đức Dục; Thân Văn Hoạt; Nguyễn Hanh Thông; Lê Duy  Mỳ; Phạm Tín; Nguyễn Thị Phương Diệp; Nguyễn Ninh Thực; Đỗ Văn Bảng; Nguyễn Thị Hải; Nguyễn Thị Mỹ; Đào Châu Thu; Phạm thị Thanh Nga; Phí Văn Ba; Hoàng Văn Mùa; Phạm Thị Nhâm; Nguyễn Thị Phượng; Lương Thị Ngân; Ngô Quang Năng, Nguyễn Thị Luyện;

 

          Danh sách cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại bộ môn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

TS. Luyện Hữu Cử

Phó bộ môn

luyenhuucu@vnua.edu.vn

2

PGS.TS.Cao Việt Hà

Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS.Phan Quốc Hưng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

KS.Nguyễn Thọ Hoàng

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ThS. Nguyễn Đức Hùng

Kỹ thuật viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS.Hoàng Quốc Việt

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.