Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Học vị

Bộ môn

Email

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sĩ

Nông hóa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc sĩ

Quy hoạch đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .vn

3

Nguyễn Khắc Việt Ba

Thạc sĩ

Quy hoạch đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Duy Bình

GVC.TS

Tài nguyên nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vũ Thanh Biển

Kỹ sư

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Luyện Hữu Cử

Tiến sĩ

Khoa học đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Ngô Thị Dung

Tiến sĩ

Tài nguyên nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Văn Dung

PGS.TS

Tài nguyên nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Hoàng Thái Đại

PGS.TS

Tài nguyên nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

Tài nguyên nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Lê Thị Giang

PGS.TS

LIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Phạm Quý Giang

Tiến sĩ

LIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Cao Việt Hà

PGS.TS

Khoa học Đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Ngô Thị Hà

Thạc sỹ

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Như Hà

PGS.TS

Nông hóa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Thu Hà

Tiến sĩ

Nông hoá

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Kỹ sư

LIS

 

18

Trần Thị Lệ Hà

Thạc sĩ

Văn phòng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Đỗ Nguyên Hải

PGS.TS

Khoa học Đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. m

20

Đỗ Thị Đức Hạnh

GVC.TS

Quản lý đất đai

d This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Bùi Nguyên Hạnh

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

b This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tiến sĩ

Trắc địa Bản đồ

n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Nguyễn Quang Học

PGS.TS

Quy hoạch đất đai

n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Nguyễn Thọ Hoàng

Kỹ sư

Khoa học đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Nguyễn Quang Huy

Thạc sĩ

Quy hoạch đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Phan Thị Thanh Huyền

PGS.TS

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Nguyễn Đức Hùng

Thạc sĩ

Khoa học đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Phan Quốc Hưng

PGS.TS

Khoa học Đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Hoàng Thị Hương

Thạc sĩ

Văn phòng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Nguyễn T Thu Hương

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Nguyễn Đức Hưởng

Kỹ sư

Tài nguyên nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

Phan Văn Khuê

Tiến sĩ

Trắc địa Bản đồ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Nguyễn Thị Lịch

Cử Nhân

Văn phòng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

Nguyễn Đức Lộc

Thạc sĩ

Trắc địa Bản đồ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Đỗ Thị Loan

Thạc sĩ

LIS

 

36

Phạm Phương Nam

GVC.TS

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Nguyễn Khắc Năng

Thạc sĩ

Trắc địa Bản đồ

 

38

Đỗ Văn Nhạ

PGS.TS

Quy hoạch đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

Phan Thành Nội

Thạc sĩ

Trắc địa Bản đồ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40

Quyền Thị Lan Phương

Tiến sĩ

Quy hoạch đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41

Trần Trọng Phương

PGS.TS

Trắc địa Bản đồ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42

Nguyễn Văn Quân

GVC.TS

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43

Ngô  Thanh Sơn

Tiến sĩ

Tài nguyên nước

ntson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44

Đỗ Thị Tám

PGS.TS

Quy hoạch đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45

Nguyễn Hữu Thành

GS.TS

Khoa học Đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46

Nguyễn Văn Thao

Thạc sĩ

Nông hóa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47

Nguyễn Khắc Thời

PGS.TS

Trắc địa Bản đồ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48

Vũ Thị Thu

Thạc sĩ

Quy hoạch Đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .vn

49

Đoàn Thanh Thủy

Thạc sĩ

LIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50

Nguyễn Đức Thuận

Thạc sĩ

LIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51

Hồ Thị Lam Trà

PGS.TS

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52

Nguyễn Đình Trung

Thạc sĩ

Trắc địa Bản đồ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53

Nguyễn Thành Trung

Thạc sĩ

Nông hóa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

54

Hà Văn Tú

Cao đẳng

Nông hóa

 

55

Phạm Bích Tuấn

Thạc sĩ

Văn phòng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56

Phạm Văn Vân

Tiến sĩ

LIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

57

Bùi Lê Vinh

Tiến sĩ

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58

Trần Quốc Vinh

PGS.TS

LIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

59

Hoàng Quốc Việt

Thạc sĩ

Khoa học Đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60

Vũ Thị Xuân

Thạc sĩ

TNN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 
Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.