Cầu nối vững chắc - Phát triển không ngừng - Thành công bền vững

Phòng thực hành bộ môn Quy hoach

 Số phòng: 02 phòng (B309- THQL08 , B310 -THQL07)

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B1, khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trang thiết bị và nguồn nhân lực:

            + Bàn thiết kế tiêu chuẩn phục vụ thiết kế đồ án quy hoạch.

            + Hệ thống máy tính hiện đại trợ giúp thiết kết.

            + Phần mềm hỗ trợ phù hợp ra quyết định trong quy hoạch.

+ Các bản mẫu thiết kế Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn; Quy hoạch cảnh quan; Quy hoạch môi trường; Quy hoạch phát triển nông thôn; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.

+ Đội ngũ các nhà khoa học và người hướng dẫn có kinh nghiệp trong đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ về các lĩnh vực quy hoạch tham gia.

Copyright: Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 38765588/ 38768221  Fax: (84-24)38760476      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.